Förlagets beskrivning

Det är högsommar. En vuxen dotter tar med sin demenssjuka mamma till stranden där de varit så många gånger. Stranden väcker minnen hos dem båda.

För unga vuxna och vuxna studerande som läser punktskrift inom gymnasieskolan, vuxenutbildningen och SFI.

Lättläst bok för att stimulera och träna läsning för studerande som läser punktskrift. Intressant och lättläst historia som ger möjlighet att läsa, träna och uppleva orden i sin egen takt. Boken har en ett enkelt språk med en rak handling som förklarar vardagliga situationer. Texterna består av korta huvudsatser med eller utan bisats. Inskjutna satser och andra språkliga finesser saknas helt, vilket gör läsningen lättläst och underlättar språkförståelsen. SPSM har tillgängliggjort boken som e-textbok. Förlagan är utgiven av Nypon förlag.

Boken finns med tryckt punktskrift och som e-textbok i Textview-format.