Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK)

Läromedel med AKK är läromedel med bilder eller symboler som stöd till text. Bilderna eller symbolerna förstärker antingen delar av meningar eller hela meningar.

Sök läromedel med Alternativ och kompletterande kommunikation

Detta kan vara till god hjälp för elever när de ska ta del av innehållet. Ofta ligger symbolerna som stöd på de betydelsebärande orden i en mening. Ibland ligger bilderna som en ”läsbar” mening.

Här följer de olika symbolsystem som kan finnas i läromedlen som är uppmärkta med Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) i den här söktjänsten. 

Bliss

Bliss är ett system av symboler och grammatiska tecken som bildar ord och begrepp. Med bliss är det möjligt att bilda fullständiga meningar. 
På webbplatsen blissonline.se kan du läsa mer, ladda ner blissord och skapa olika dokument. Så här kan det se ut:

Blissymboler med text under symbolerna

 

Pictogram

Pictogram är ett system av bildliknande grafiska symboler tecknade i vitt mot svart bakgrund. Varje symbol står för ett ord eller begrepp. På webbplatsen pictogram.se kan du läsa mer, ladda ner pictobilder och skapa dokument. Nedan kan du se exempel på hur det kan se ut:

Pictogrambilder med text under

Widgit

Widgit är symboler som kan användas vid exempelvis träning av läs- och skrivförmågan.
Läs mer om AKK på spsm.se. Så här kan det se ut:

Widgit-symboler med text under

Ritade Tecken

Ritade Tecken är avsett som stöd för pedagoger vars elever använder Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK). De ritade tecknet ger ett stöd för minnet för ett tecken du redan träffat på. På webbplatsen ritadetecken.se kan du ladda ner ritade tecken och skapa dokument. Så här ser de ritade tecknen ut:

Ritade Tecken med text under


Metod som stöd för kommunikation

Tecken som AKK (TAKK) är en metod för att stödja kommunikation. TAKK bygger på tecken i det svenska teckenspråket. Betydelsebärande ord tecknas samtidigt som man talar. Läs mer om Tecken som AKK på spsm.se. Så här kan det se ut:

Ur filmen Ny i klassen med Tecken som AKK.

Ny i klassen av Helena Bross och Kadri Ilves. Producerat av MediaCuben.

Söktips

I första hand används denna läromedelsegenskap för elever med intellektuell funktionsnedsättning eller rörelsehinder. Egenskapen kombineras ofta med tydlig layout, lättläst och/eller långsam progression.

Du vet väl att du kan fritextsöka på de symbolstöd din elev använder? Därefter kan sökningen förfinas med val av skolform, ämne, kanske ytterligare en läromedelsegenskap eller medietyp.

Senast ändrad: 2023-11-20