Bild

Här kan du hämta inspiration och få exempel på läromedel, lärverktyg och lärarlitteratur för arbete med bild i förskolan. Du hittar också länkar till webbplatser och rapporter där du kan läsa mer. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva, gestalta och kommunicera genom olika estetiska uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans. Detta inbegriper att barnen ska få möjlighet att konstruera, forma och skapa genom att använda olika material och tekniker, såväl digitala som andra.

En barnteckning som föreställer någon form av fordon på två hjul med en figur i.

Barnen ska ges förutsättningar för bildning, tänkande och kunskapsutveckling utifrån olika aspekter såsom intellektuella, språkliga, etiska, praktiska, sinnliga och estetiska. Barnen lär sig genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande men också genom att iaktta, samtala och reflektera.

Mål och riktlinjer

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

  • fantasi och föreställningsförmåga.
  • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans.
  • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Arbetslaget ska

  • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Ur Läroplan för förskolan, Lpfö 18.

Exempel på appar för barn

Skärmklipp ur appen Labo Car Designer. Den visar en spelbana där ett fordon tar sig framåt på broar och byggställningar. App

Labo Car Designer - måla och kör med fordon

www.pappasappar.se - Labo Car Designer är ett spel som går ut på att måla olika fordon och sedan köra med dem på fantasifulla banor. Labo Car kommer från Labo Lado och...
Skärmklipp ur appen Recycling Workshop. En konservburk med ditsatt hatt, ögon, mun, mustasch och armar. Ett antal menyval och inställningsmöjligheter syns. App

Recycling Workshop - skapa gubbar av gamla förpackningar

www.pappasappar.se - Recycling Workshop uppmuntrar till kreativitet både i och utanför appen. Genom att dekorera gamla förpackningar skapar man fantasifulla gubbar.
Ett skärmklipp ur appen Scrapbooking. På bilden finns ett lejon där endast huvudet har färg. På övriga kroppen finns olika siffror för de föärger man ska fylla på med. App

Scrapbooking - Skapa bilder med klisterlappar i olika färger

www.pappasappar.se - I appen” Mini – U: Scrapbooking finns 42 färggranna bilder uppdelade i tre kategorier. Dessa bilder kan ditt barn färglägga genom att placera ut kl...
Brickor att lägga pärlor på. På två av brickorna ligger pärlor i olika färger så att de bildar mönster. App

Mosaic – Pärlbricka för egna mönster eller med mallar

www.skolappar.nu - Detta är en app som består av en pärlbricka där du inte riskerar att tappa bort alla pärlor och där finmotoriken inte behöver vara fullt så utveckl...
Olika malla med föremål man kan välja att färglägga. Olika färger att välja bland. App

Mix 2 Color – Blanda färger och måla

www.pappasappar.se - I Mix 2 Color kan man, förutom att färglägga målarbilder och skapa på egen hand, även blanda sina egna färger. Det finns totalt 54 sidor att färglä...
Alfons pappa står med händerna i fickorna på gräset intill en liten sjö. I sjön sitter Alfons i en segelbåt. App

Upptäck! Alfons Åberg – Bygg, måla, skapa och utforska en fantasivärld

www.pappasappar.se - Appen innehåller en värld med olika miljöer så som land, hav och rymden. Man förflyttar sig i världen åkandes i olika fordon. Från start har man en...
Plattor där man kan lägga pärlor som bildar mönster, till exempel ett clown-ansikte. App

Maxi Coloredo

sica.123ehandel.se - Ett mosaikspel där barnen antingen kan kopiera de 18 olika mönsterkorten eller göra egna geometriska eller figurativa mönster.
Senast ändrad: 2020-12-09