Synnedsättning och läromedel

I tryckta läromedel är det viktigt för elever med synnedsättning att det är tydliga kontraster och ren struktur för att underlätta läsningen av text och bild.

Digital form

Eleverna har också behov av att läromedel finns tillgängliga i digital form för att exempelvis kunna göra individuella inställningar, det vill säga förstora, ändra bakgrundsfärg och kontrast. För många är det viktigt att datorn går att styra från tangentbordet och inte bara med muspekare. Det bör vara lätt att navigera i läromedlet.

Lyssna på texter

Texter som ska vara åtkomliga för skärmläsningsprogram och för att kunna läsas med punktskriftsskärm behöver vara lagrade som text och inte som bild. Upplästa texter gör det möjligt att lyssna på innehållet.

För många elever är det bra om man även kan anpassa hastigheten på uppläsningen. Detta är möjligt i exempelvis e-böcker som kan användas med datorns talsyntes.

Lämpliga e-boksformat för målgruppen kan vara DAISY text, DAISY ljud, DAISY text och ljud, Textview och HTML. För att lyssna på eller läsa en e-bok behövs ett program i datorn eller en fristående spelare. I många fall följer läsprogram med vid inköpet av e-boken. De kan också köpas eller laddas ned kostnadsfritt från internet. Olika läsprogram passar olika e-boksformat.

Punktskrift

Elever med svår synnedsättning eller blindhet har behov av läromedel med punktskrift. De har också nytta av en dator med skärmläsningsprogram som läser av informationen på bildskärmen och presenterar den som syntetiskt tal, i förstorat format eller på punktskriftsskärm.

Läromedel som har pedagogiska anpassningar och bildbeskrivningar behövs. Detta innebär att uppgifter och bilder har omarbetas till text eller till taktila bilder. De omarbetade uppgifterna har samma pedagogiska innebörd som uppgifterna i originalboken och det bidrar till att eleverna kan arbeta lika självständigt som övriga klasskamrater.

Svällpappersbilder

Svällpappersbilder är bilder i relief och används när bildbeskrivningar inte fungerar. Läromedel i matematik, geografi och naturvetenskapliga ämnen har ofta svällpappersbilder som avläses taktilt.

Samtala med din elev om vad som passar bäst.

Senast ändrad: 2024-02-01

Mer från SPSM

Har du frågor om läromedel och specialpedagogik?

Vill du ha specialpedagogiskt stöd?