Inspelad text

Inspelad text innebär att skriven text i ett läromedel är inspelad med mänskligt tal eller genererad av en talsyntes. Här hittar du digitala läromedel med text och ljud från olika förlag. Du hittar också textbaserade läromedel där det digitala ljudet finns hos ILT Inläsningstjänst.

Läromedel där eleven kan använda sin egen talsyntes är uppmärkta med åtkomlig text.

 

Sök läromedel med Inspelad text

Här följer ett antal punkter som beskriver vad det kan innebära att ett läromedel är uppmärkt med inspelad text i den här söktjänsten.

 • Det går att få texten uppläst med mänsklig röst.
 • Det går att få texten uppläst av läromedlets talsyntes.
 • Det går att reglera hastigheten på uppläsningen.
 • Textmedföljning finns; det går att lyssna på texten och samtidigt följa med i den markerade texten på skärmen.
 • Det går att få funktioner i läromedlet upplästa (exempelvis menyer).
 • Det finns talande instruktioner i läromedlet.

Bild på elev som lyssnar med hörlurar och tittar på texten på bildskärmen samtidigt

Så här kan det se ut när en elev både läser och lyssnar på texten.

 

Bild på ljudreglage med play-knapp.

Så här kan det se ut att få texten uppläst med textmedföljning. 

Ur Samhällskunskap - så klart! av Gleerups

Söktips

Många har nytta av digitala läromedel med möjligheter att lyssna på texten. Bland annat

 • Elever med synnedsättning för att ta in stor mängd text, inspelad text.
 • Elever med blindhet, välj inspelad text i kombination med åtkomlig text.
 • Elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi och språkstörning för att ta in stor mängd text, inspelad text.
 • Elever med rörelsehinder på grund av motoriska svårigheter, inspelad text i kombination med alternativa styrsätt.

Bra att veta

Talsynteser är ofta av god kvalitet idag, men vid vissa tillfällen kan det vara bättre om texten är inläst. Inläst föredras:

 • Ofta för läromedel i matematik då taluppställningar kan vara svåra att få korrekt upplästa med talsyntes.
 • För elever med tal- och språksvårigheter eftersom uttal och betoning är viktigt.
 • För SFI, eftersom uttalet är viktigt när man lär sig ett nytt språk.
Senast ändrad: 2022-02-23