Använd kategorier för att filtrera din sökning

Från pekbok till förberedande punkt

På denna Inspirationssida finns exempel på pedagogiskt material utvecklat för barn med synnedsättning.
Ett par barnhänder på flexiboard, ett alternativt tangentbord. På Flexiboarden finns ett överlägg med några olika tygbitar med olika struktur som barnen känner på.

Förskolan ska sträva efter att varje barn

  • Utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner


Ur Läroplan för förskolan, Lpfö 18

Exempel på pedagogiskt material

Senast ändrad: 2018-09-26