Från pekbok till förberedande punkt

På denna Inspirationssida finns exempel på pedagogiskt material utvecklat för barn med synnedsättning.

Ett par barnhänder på flexiboard, ett alternativt tangentbord. På Flexiboarden finns ett överlägg med några olika tygbitar med olika struktur som barnen känner på.

Förskolan ska sträva efter att varje barn

  • Utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner


Ur Läroplan för förskolan, Lpfö 18

Exempel på pedagogiskt material

Bildtext saknas Laborativt material

Formlådan

webbutiken.spsm.se - Formlådan är ett pedagogiskt hjälpmedel som hjälper barnet att förstå relationen mellan tredimensionella modeller och tvådimensionella bilder. Form...
Bildtext saknas Laborativt material

Djuren på gården

webbutiken.spsm.se - Stjärnsvenska är ett systematiskt uppbyggt material med böcker på olika svårighetsnivåer med långsam stegring, från förskoleklass till och med år 5...
Bildtext saknas Laborativt material

Startset för Flexiboardanvändare - för blivande punktskriftsläsare

webbutiken.spsm.se - Förberedande material inför läs- och skrivinlärning för barn med synnedsättning som ska läsa punktskrift i åldern 3–6 år. Syftet är att med datorns...
Ett dominospel med 24 dominobrickor i trä med åtta olika ytor som man kan särskilja med hjälp av känseln. Laborativt material

Taktilt domino

sica.123ehandel.se - Ett taktilt material med 24 dominobrickor i trä med åtta olika ytor som man kan särskilja med hjälp av känseln.
En nalle i trä där man kan plocka isär och sätta ihop de olika kroppsdelarna. Laborativt material

Bokens titel är...

webbutiken.spsm.se - Bokens titel är... består av övningar och aktiviteter som förenklar förståelsen av kroppsdelar och rumsförhållanden. Materialet innehåller en sagob...
Ett lottospel bestående av träbitar som föreställer olika föremål. Föremålen finns också med samma former på kort. Laborativt material

Tactiloto

sica.123ehandel.se - Material för taktil och språklig träning. Dela ut några kort, göm de tillhörande bitarna i påsen och se om det går att hitta rätt bit med bara käns...

Exempel på Lärarlitteratur

Bildtext saknas Tryckt bok

Berätta en saga

webbutiken.spsm.se - Från pekbok till förberedande punktskrift. Ett idéhäfte som ger exempel på hur man kan berätta, leka eller läsa sagor för förskolebarn samt hur man...
Omslagsbild Blackboard

Blackboard

webbutiken.spsm.se - Med ritplattan Blackboard kan du snabbt och enkelt framställa taktila bilder. Rita egna bilder eller reproducera från olika böcker och studiemateri...
Bildtext saknas Tryckt bok

Känsla för känselbilder

webbutiken.spsm.se - Känsla för känselbilder är en inspirationsbok och handledning i ämnet taktila bilder. Utifrån Förskolans läroplan ger författarna en mängd praktisk...
Senast ändrad: 2020-12-09