Från pekbok till förberedande punkt

På denna Inspirationssida finns exempel på pedagogiskt material utvecklat för barn med synnedsättning.

Förskolan ska sträva efter att varje barn:

  • Utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner.

Ur Läroplan för förskolan, Lpfö 18

Exempel på pedagogiskt material

Exempel på Lärarlitteratur

Senast ändrad: 2022-06-22