Vuxnas berättelser

Här kan du ta del av litteratur och annat material som beskriver hur det är att leva med en funktionsnedsättning.

Exempel på material

Exempel på lärarlitteratur

Senast ändrad: 2023-09-08