Beskrivning av sökkategorierna

Skolform

Samtliga skolformer har hämtats från Skollagen 1 kap 1§. Årskursindelningen följer Skolverkets läroplaner och kursplaner.

Ämne

Samtliga ämnen är hämtade från Skolverkets läroplaner och kursplaner.

Läromedelsegenskaper

Läromedelsegenskaper är de egenskaper i läromedlet som kan göra det tillgängligt för elever med funktionsnedsättning. Läs mer om läromedelsegenskaper.

Medietyp

Med medietyp avser vi på vilket sätt läromedlen distribueras. Exempelvis på cd-skiva, i tryckt format. Medietyp säger vad skolan behöver ha tillgång till för att kunna använda läromedlet. Exempelvis internetuppkoppling, cd-/dvd-läsare.

Senast ändrad: 2023-12-08