Svenska

Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper.

Liggande bokstäver i olika färger och bokstäverna A, B och C stående i mitten.

2.2 Kunskaper

Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. Dessa ger också en grund för fortsatt utbildning. Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling.

  • Utforskande, nyfikenhet och lust att lära skall utgöra en grund för skolans verksamhet.

 Skolan ska erbjuda eleverna strukturerad undervisning under lärares ledning, såväl i helklass som enskilt. Lärarna ska sträva efter att i undervisningen balansera och integrera kunskaper i sina olika former.

Mål:

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt

kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden

kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud.

Syftet med det centrala innehållet i undervisningen i förskoleklassen:            

Språk och kommunikation

  • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
  • Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.
  • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  • Rim, ramsor och andra ordlekar.
  • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  • Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.
  • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.

Ur Lgr11 (reviderad 2019)

Exempel på läromedel och annat material

BAS - Ser du? A. Tryckt form

BAS - Ser du? A

www.askunge.com - Ser du?  A och B, är två böcker där eleverna får arbeta med uppgifter som testar den visuella perceptionen och det finns också övningar som tränar...
Kul med stavelser. Tryckt form

Kul med stavelser

www.askunge.com - Kul med stavelser är ett läsinlärningsspel där barnen får arbeta på ett sätt som bjuder in till diskussion och reflektioner kring språkets struktur.
Bornholmslek. App ios

Bornholmslek

apps.apple.com - Nu finns den kända Bornholmsmodellen® som app. Den lämpar sig för barn från ca tre år och uppåt. Den passar lika bra i förskolan/förskoleklassen/sk...
Skriv och läs. App

Skriv och Läs

www.writereader.com - Skriv och Läs är ett inlärningsverktyg där barn från 3-årsåldern kan göra eller vara med till att göra sina egna böcker och samtidigt lära sig läsa...
Tre barn gräver i en grop. Bok

ABC-klubben

www.nok.se - I ABC-klubben, Den magiska kulan, får man träna bokstavskännedom, ljudanalys, ordavkodning och att sätta ihop bokstäver till ord. En del barn känne...
En spelplan med spelkort, spelpjäser och tärning. Spel

Dialog - Spelplan

sica.123ehandel.se - För stimulerande språkträning med bild- och textbrickor från Dialogspelen. Brickorna placeras rättvända eller upp och nervända på spelplanen. Under...
Kort med en sol och två blommor. App

Fonemo

itunes.apple.com - Fonemo är ett iPad-verktyg som är till för att hjälpa barn som behöver öva på olika språkljud. Det är ett spel där du kan träna till exempel språkl...
Kort med ett hus, en mus och en ros. Kort med bokstäverna b-o-k. Kort

Läsnyckeln – Lär och lek med ord och bokstäver

www.nok.se - Materialet består av 16 stora fina bildkort med tillhörande textkort i två varianter. Läsnyckeln går bra att använda i helgrupp och allt som behövs...
Hökens vingar. Tryckt och digitalt

Hökens vingar Elevpaket - Digitalt + Tryckt

www.studentlitteratur.se - Hökens vingar  är ett läromedel där eleverna får uppleva vad läsning är.  De får lyssna till högläsning och samtala om både berättande texter och...
Senast ändrad: 2020-12-09