Matematik

Skolans värdegrund och uppdrag: En likvärdig utbildning - Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper.

Spelar kort.

Mål och riktlinjer - 2.2 Kunskaper

Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. Dessa ger också en grund för fortsatt utbildning. Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära skall utgöra en grund för skolans verksamhet.

Skolan ska erbjuda eleverna strukturerad undervisning under lärares ledning, såväl i helklass som enskilt. Lärarna ska sträva efter att i undervisningen balansera och integrera kunskaper i sina olika former.

Mål:

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av matematisk tänkande för vidare studier och i vardagslivet.

Syftet med det centrala innehållet i undervisningen i förskoleklassen:

  • Matematiska resonemang och uttrycksformer
  • Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.
  • Naturliga tal och deras egenskaper och hur de kan användas för att ange antal och ordning. Del av helhet och del av antal.
  • Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.

Ur Lgr11 (reviderad 2019)

Exempel på läromedel och annat material

Nyckeln till matematiken - Börja med matte. Tryckt form

Nyckeln till matematiken - Börja med matte

www.askunge.com - I serien Nyckeln till matematiken ingår övningshäften med träning inom de olika moment som presenteras i det centrala innehållet i läroplanen LGR11...
Staplade kuber. Laborativt material

Multilink-kuber

www.lar-lek.se - Hopfogbara 2 cm:s kuber i hög plastkvalité. Hopfogbara på alla sex sidor. Lätta att sätta ihop och ta isär. Arbeta med de fyra räknesätten, bråk oc...
Olika geometriska figurer som bildar en form av stjärna.

Logiska block

sica.123ehandel.se - Att använda på whiteboarden för att visa hela klassen, eller för enskilt bruk på magnettavla. Tack vare storleken även lämpliga för synsvaga elever...
Block med olika siffror på.

Lära räkna 1

sica.123ehandel.se - Ett skolförberedande material att använda under de första skolåren. Övningarna omfattar mängd-och taluppgifter 0-12, talraden 0-12, addition och su...
Sifforna 0 till 5. Tryckt häfte

Siffror och tal

www.askunge.com - Varje tal presenteras på samma sätt för att barnen ska känna igen övningen. Barnen får spåra, rita och skriva siffror. De får också bekanta sig med...
Spöken och en nyckelpiga. App

Spökbus

www.sprakamera.se - Appen Spökbus är en app på svenska som tränar lägesbegrepp med svenskt tal. Appen riktar sig till yngre barn eller barn med en försenad språkutveck...
Illustration med en stad med hus, vägar och människor. En luftballong svävar ovanför staden. Tryckt bok

Tema Start

www.adlibris.com - Utöver traditionella övningsuppgifter får eleverna i de olika kapitlen möta lekar, spel och enkla praktiska aktiviteter som ger möjlighet till indi...
Räkneaporna. Webb-tv

Räkneaporna

urplay.se - Räkna med räkneaporna från "Livet i Mattelandet"! I varje program får vi se aporna göra tre uträkningar. Svaret dröjer en aning för att barn i ett...
Senast ändrad: 2020-12-09