Alternativa styrsätt

Alternativa styrsätt innebär att det digitala läromedlet eller programmet är utvecklat så att det kan styras och fungera med minst två olika alternativ.

Sök läromedel med Alternativa styrsätt

Här beskrivs vilka alternativ som kan finnas hos de läromedel som är uppmärkta med Alternativa styrsätt i den här söktjänsten:

  • Läromedlet går att styra med mus.
  • Läromedlet går att styra med en eller två kontakter.
  • Läromedlet går att styra med fingrarna på en pekskärm/pekplatta.
  • Läromedlet går att styra med ögonstyrning.
  • Läromedlet går att styra med tangentbord.

Söktips

Egenskapen Alternativa styrsätt passar för flera elevgrupper, men på olika sätt.

För elever med synnedsättning passar styrsättet tangentbordsstyrning med inspelad text (lyssna) och/eller åtkomlig text (läsa punktskrift med punkskriftsskärm).

För elever med rörelsehinder passar styrsättet kontaktstyrning.

För elever med intellektuell funktionsnedsättning passar styrsättet kontaktstyrning med långsam progression och/eller lättläst.

Bra att veta

Många webbaserade läromedel fungerar både på dator (och styrs till exempel med mus), pekplatta och smart telefon (och styrs då med fingrarna). Det går då att använda samma läromedel på olika enheter utifrån behov. Läromedlet har då alternativa styrsätt.

För personer som fysiskt eller kognitivt har svårigheter att hantera vanligt tangentbord och mus finns det också andra lösningar än de som är inbyggda i eller finns i utrustningen till en dator och pekplatta. Exempel på detta är - alternativa muspekare, - styra musen med huvud, mun, ögon eller röst, - specialanpassat tangentbord, - förstorat och förenklat tangentbord, - tangentbord på skärmen, diktering med röst för att minska användningen av musen och klicka med hjälp av kontakter eller specialprogram.

Senast ändrad: 2023-02-28