Matematik, procent

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.

Olika procentsatser.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmågan att argumentera logiskt och föra matematiska resonemang. Eleverna ska genom undervisningen också ges möjlighet att utveckla en förtrogenhet med matematikens uttrycksformer och hur dessa kan användas för att kommunicera om matematik i vardagliga och matematiska sammanhang.

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga kring samband och förändring:

  • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.

Ur Lgr11, skolverket.

Strategier för problemlösning
Eleverna ska få möjlighet att utveckla och värdera sina val av strategier och metoder. Genom att de får kunskaper om hur man kan värdera sina val, så utvecklar de en medvetenhet om hur effektivt deras tillvägagångssätt är i förhållande till problemet.

Valet kan vara att använda olika lärverktyg, till exempel:

  • Möjlighet till digitala lösningar för att kunna anteckna i sina enheter i stället för att ha böcker vid sidan om.
  • Att ytterligare visuellt möjliggöra strategier genom spel som ökar förståelsen kring omvandling av decimal-, bråk - och procent.

Exempel på läromedel

Tre illustrerade Studi figurer. Webbaserat

Studi.se - Procent

www.studi.se - Studi.se är ett flerspråkigt digitalt läromedel med syftet att bland annat ge elever chans att lära sig på sitt starkaste språk, ge lärare stöd att...
En hund i förgrunden och två sittande tjejer i bakgrunden. Den ena tjejen ser man bara huvudet på. Tryckt bok

Matematik Grund

hittalaromedel.spsm.se - Låt dina elever räkna med Matematik Grund i egen takt och nivå för att ”komma igång”! Övningsuppgifterna är tagna från deras egen vardag. Matematik...
En blå himmel, en bergstopp och en fallskärmshoppare. Tryckt bok

Summit Matematik

hittalaromedel.spsm.se - Läromedel för grundvux, årskurs 9, språkintroduktion och förberedelse- klass, för elever som behöver hjälp att klara grundskolans matematik.
Beskuren bild ett underben med jeans och en gymnastiksko och en gata. Onlinebok

Matematikboken Länken

hittalaromedel.spsm.se - Matematikboken Länken från åk 6 till åk 7 skriven för elever som riskerar att inte uppnå E-nivå i åk 6. Den kan även användas av elever som vill ha...
Bokstäverna M, O, N, D, O och siffran 7 och ett dubbel-w. Elevwebb

Mondo Matematik 7

hittalaromedel.spsm.se - Mondo Matematik 7 Elevwebb är elevens komplement till den tryckta boken. I elevwebben finns utökad färdighetsträning och stöd till elever när de rä...
Bokstäverna V och M i versaler. App

Virtual Manipulatives

www.skolappar.nu - I Virtual Manipulatives har du möjlighet att jämföra och arbeta med de vanligast bråkdelarna. 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6,1/8, 1/10 och 1/12. Du k...
Locket på ett spel indelat i tre olika stora rektanglar med tre olika färger. Kortspel

Delar av hela

www.studentlitteratur.se - Delar av hela är ett kortspel som tränar förmågan att växla mellan de olika formerna av "delade" tal, t.ex. procent och bråktal.
Ett skärmtangentbord med siffror och symboler. En uppställning av ett tal. App

ModMath

itunes.apple.com - Räknehäfte med kalkylator.

Exempel på lärarlitteratur

Senast ändrad: 2021-01-25