Lästräningsmaterial årskurs 4 - vuxenutbildning

Här hittar du exempel på kartläggnings- och lästräningsmaterial för elever från årskurs 4 till vuxenutbildningen som upplever läs- och skrivsvårigheter. Mycket av materialet är såväl skolforms- som åldersneutralt. Lästräningsmaterial för lågstadiet hittar du under Att läsa och skriva F-3. Det materialet kan även passa vissa elever på mellanstadiet.