Engelska

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper i att söka, värdera, välja och tillägna sig innehållet i talat språk och texter från olika källor. De ska också ges förutsättningar att kunna använda olika hjälpmedel för lärande, förståelse, skapande och kommunikation. Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för språk och kulturer och förmedla nyttan av språkkunskaper.

Skärmdump från The Minnits.

Bilden ovan är hämtad ur The Minnits från Universal Learning Games.

G
enom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga innebär att förstå talad och skriven engelska, att kunna formulera sig och samspela med andra i tal och skrift och att kunna anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare.

Det centrala innehållet i Engelska årskurs 4-6

  • Lyssna och läsa – reception
  • Kommunikationens innehåll
  • Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion

Ur Lgr11


Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.

Exempel på läromedel

The grammar company : A or an? Film

The grammar company : A or an?

urskola.se - När använder man de olika engelska artiklarna "a" och "an"? På The Grammar Company har en låda med substantiv skakats om i frakten. Alla de engelsk...
HELP Light. Bok/webbaserat

HELP Light inkl HELP online 12 mån

www.logistikteamet.se - Engelskan är vårt främsta världsspråk men samtidigt ett av världens mest komplicerade skriftspråk.  Elever med dyslexi får ofta stora problem med...
Grid Player. App

Grid Player

itunes.apple.com - Grid Player är en alternativ och kompletterande kommunikations (AAC) App för personer som inte kan tala eller har otydligt tal för att kommunicera....
Framsidan av boken English tools visar Frihetsgudinnan längst till vänster, en grön fyrklöver i förgrunden, en svart siluett av en man som spelar säckpipa, en man som viftar med Storbritanniens flagga. Bok

English tools

www.studentlitteratur.se - En visuell grammatikbok som visar grunder, skillnader, likheter och mönster. English Tools ger struktur i engelskans grunder och fungerar både som ...
Minnits logotyp. Webbaserat

The Minnits

hittalaromedel.spsm.se - The English Minnits är ett äventyrsspel som lär dig engelska. Du kan spela i din webbläsare eller ladda ner en app. The English Minnits fokuserar p...
Två illustrerade figurer sitter och läser en stor röd bok tillsammans. Datorprogram

Språkknep Engelska

hittalaromedel.spsm.se - Språkknep Engelska är ett språkstimulerande dataprogram som ger dig möjlighet att arbeta med språkträning på olika nivåer Språkknep Engelska är upp...
Spelplan med en karta över London där kända platser och sevärdheter är uppmärkta. Spel

London Step by Step

www.logistikteamet.se - Spelarna går runt i London och besöker kända platser och sevärdheter. All text i spelet är på engelska. Spelet kan spelas av 2 till 4 deltagare med...
Skärmklipp ur programmet SpellRight. Visar ordet drottning stavas på engelska. Alternativt verktyg

SpellRight 2

oribisoftware.com - SpellRight 2 är ett rättstavningsprogram speciellt utvecklat med tanke på personer med dyslexi. SpellRight rättar fel, som djöni (journey) och chra...

Exempel på lärarlitteratur

Senast ändrad: 2020-12-09