Engelska

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper i att söka, värdera, välja och tillägna sig innehållet i talat språk och texter från olika källor. De ska också ges förutsättningar att kunna använda olika hjälpmedel för lärande, förståelse, skapande och kommunikation. Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för språk och kulturer och förmedla nyttan av språkkunskaper.

Skärmdump från The Minnits.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga innebär att förstå talad och skriven engelska, att kunna formulera sig och samspela med andra i tal och skrift och att kunna anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare.

Det centrala innehållet i Engelska årskurs 4-6

  • Lyssna och läsa – reception.
  • Kommunikationens innehåll.
  • Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion.

Ur Lgr11.

Exempel på läromedel

Exempel på lärarlitteratur

Senast ändrad: 2022-03-14