Tecken som stöd

Verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd och stimulans än andra ska få detta stöd utformat med hänsyn till egna behov och förutsättningar så att de utvecklas så långt som möjligt.

Tecknar.

Barnen ska få stimulans och vägledning av vuxna för att genom egen aktivitet öka sin kompetens och utveckla nya kunskaper och insikter. Detta förhållningssätt förutsätter att olika språk- och kunskapsformer och olika sätt att lära balanseras och bildar en helhet.

Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkiga världen.

Förskolan ska sträva efter att varje barn:

  • Utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra
  • Utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner.

Ur Lpfö 98 rev. 2010

Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK)
TAKK är en metod att stödja kommunikation. TAKK är inte detsamma som svenska teckenspråket, men bygger på dess tecken. Tecknen används tillsammans med tal, som stöd vid språkutveckling och på den nivå där eleven befinner sig. Det underlättar språkförståelse och lärande men även som ersättning för talat språk.

TAKK är ett kommunikationssätt för hörande personer med försenad eller avvikande språkutveckling. TAKK används ofta av och till hörande personer med utvecklingsstörning. Andra målgrupper är elever med tal- och språkstörningar, elever med invandrarbakgrund och elever med hörselnedsättning.

Behov av teckenstöd kan vara övergående, innan eleven utvecklat talat språk men bör användas som förståelsestöd längre tid.                                                       

Ritade tecken är främst avsedda för pedagoger i verksamheter där man använder TAKK, samt för föräldrar.

Exempel på pedagogiskt material för barn

Bilden visar ett litet barn som sträcker upp händerna ovanför huvudet. App

Teckenskatten

hittalaromedel.spsm.se - Öppna en värld av tecken med hjälp av Teckenskatten. På ett lekfullt sätt får barn möjligheten att utforska teckenspråket som är många döva barns...
En tjej i randiga hängselbyxor och en kossa leker. Bok

Ajja & Bajja

hattenforlag.se - Boken Ajja & Bajja är den första boken i en serie av tre där vi får träffa ett charmigt och busigt gäng. Boken riktar sig till våra yngsta och föru...
Den lilla björnen och hand mamma leker. Häfte

Den lilla björnen och hans mamma - Teckenstöd

www.logistikteamet.se - Folksagan Den lilla björnen och hans mamma med teckenstöd.
En kvinna med långt mörkt hår, röda kläder och röda kängor med höga klackar. Film

Kika på Ika!

www.butik.bonasignum.se - Ika Nord är i den här filmen Teckentanten som sjunger kända och mindre kända barnvisor med tecken som stöd. Det här är en film som riktar sig till ...
Kort med foton på en fluga, en ekorre och en apa. Under fotografierna står motsvarande ord. Spel

TeckenKort och Lottobrickor

hattenforlag.se - Teckenkorten har bild och text på ena sidan och teckenillustrationen på andra. Korten är tryckta på tjockt papper. Storlek: 60 x 60 mm.
I förgrunden en glad grön figur. I bakgrunden två likadana svarta arga figurer. App

Puffarna 3 - Känslor, Hitta lika

www.puffarna.se - Spel för att para ihop lika känslor. Hitta två lika Puffar, lika tecken och lika ordbilder. En ökad svårighetsgrad är att para ihop Puff-bilden och...
Underbenen på ett barn som står på en matta. På mattan finns illustrationer på barn som utför tecken. Under illustrationerna står ordet för den känsla som tecknet beskriver. Matta

Känslomattan

sprakbussen.se - Känslomattan är framtagen för att kunna prata om känslor i en barngrupp där det finns barn i behov av tecken som alternativ och kompletterande komm...
Framsida Pollyglutt

TAKK- och teckenspråksfilmer i Polyglutt

apps.apple.com - Polyglutt är en digital bokhylla som tillhandahåller inlästa, bläddringsbara barnböcker för förskola, förskoleklass, åk 1–6 och särskolan. Alla böc...

Exempel på material för pedagoger

Bilden visar rubriken "Skolverket Lärportalen" Digitalt

Skolverket - Lärportalen

larportalen.skolverket.se - Flerspråkighet och andraspråksutveckling Hur kan flerspråkighet vara en resurs i förskolan? Du får förslag på hur man kan kartlägga förskolans arbe...
Senast ändrad: 2021-04-26