Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK)

Verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd och stimulans än andra ska få detta stöd utformat med hänsyn till egna behov och förutsättningar så att de utvecklas så långt som möjligt.

TAKK är en metod att stödja kommunikation. TAKK är inte detsamma som svenska teckenspråket, men bygger på dess tecken. Tecknen används tillsammans med tal, som stöd vid språkutveckling och på den nivå där barnet befinner sig. Det underlättar språkförståelse och lärande men även som ersättning för talat språk.

TAKK är ett kommunikationssätt för hörande personer med försenad eller avvikande språkutveckling. TAKK används ofta av och till hörande personer med intellektuell funktionsnedsättning. Andra målgrupper är barn med tal- och språkstörningar, barn med invandrarbakgrund och barn med hörselnedsättning.

Behov av teckenstöd kan vara övergående, innan barnet utvecklat talat språk men bör användas som förståelsestöd längre tid.

Ritade tecken är främst avsedda för pedagoger i verksamheter där man använder TAKK, samt för föräldrar.

Exempel på pedagogiskt material för barn

Exempel på material för pedagoger

Senast ändrad: 2024-04-16