Biologi

Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och naturen.

Bild saknas

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att använda och utveckla kunskaper och redskap för att formulera egna och granska andras argument i sammanhang där kunskaper i biologi har betydelse.

Genom undervisningen i ämnet biologi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

  • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Natur och samhälle

Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.

Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.

Exempel på läromedel

Bilden visar framsidan på Stjärntema vatten Webbaserat

Stjärntema - Vatten

webbutiken.spsm.se - Stjärntema är ett läsutvecklingsmaterial i e-bokformat som är översatt till teckenspråk som bygger på Libers utgivna böcker Stjärnsvenska. Boken be...
Bilden visar framsidan på olika Stjärntema böcker. Webbaserat

Stjärntema - Miljö

webbutiken.spsm.se - Stjärntema är ett läsutvecklingsmaterial i e-bokformat som är översatt till teckenspråk som bygger på Libers utgivna böcker Stjärnsvenska. Boken be...
Bilden visar en professor som står vid ett bord och blåser på sina fingrar. SPSM play

NO - Vattnets egenskaper

spsmplay.spsm.se - En naturvetenskaplig programserie på teckenspråk. Programmet är indelat i fem olika områden: Cellen – livets byggsten, Elektricitet, Hur åska blir...
Bilden ser man en man som står på knä vid en cykel i en verkstad. SPSM play

Vår gemensamma miljö – Del 1

spsmplay.spsm.se - Ett teckenspråkigt läromedel om vår miljö som kan användas fristående, men som också med fördel kan kopplas ihop i en bredare miljödiskussion. Syft...
Bilden visar en stig i skogen, till  vänster om stigen finns en klipp avsats där två älgar står och kollar ner mot stigen. På stigen står en person med sin hund och kollar upp mot älgarna. Bok

Liv och Miljö

hittalaromedel.spsm.se - Sara berättar om allemansrätten, om sopsortering och om vad man kan tänka på för att värna om vår miljö. Vi får följa med Sara när hon letar efter...
Bilden visar framsidan på Plus miljöboken. På boken finns det små symboler, en sol, en jordglob med solglasögon och armar, en t-shirt med en prislapp och ett litet hus. Bok

PLUS Biologi 4-6 Miljöboken

hittalaromedel.spsm.se - PULS Miljöboken förklarar på ett enkelt sätt varför och hur miljöproblem uppstår. Men här finns också förslag på hur vi tillsammans kan arbeta för...

Exempel på lärarlitteratur

Senast ändrad: 2021-06-08