Sensorisk

Ett sensoriskt läromedel är utformat så att innehållet helt eller till största delen kan tolkas via sinnena.

Sök sensoriska läromedel

Eleven får möjlighet att inhämta kunskap via syn, hörsel, smak, lukt och/eller känsel. Läromedlet

  • kan tolkas via olika sinnen
  • ger eleven en konkret upplevelse av olika begrepp (som stor/liten, mjuk/hård)
  • ger eleven en konkret upplevelse av olika företeelser (tid, längd etc.)
  • ger eleven möjlighet att uppleva olika egenskaper som storlek, tyngd, form, färg, känsel, ljud, temperatur och/eller vikt
  • består av bilder som kan uppfattas och tolkas med känseln, till exempel taktila bilder.

Taktila böcker.

 

Här är exempel på taktila böcker vars innehåll kan tolkas med känseln.

Bra att veta

Läromedel som är uppmärkta med egenskapen sensorisk är i de flesta fall riktade till elever med synnedsättning. Det finns även några få läromedel som är utvecklade för anpassad grundskola ämnesområden.

Senast ändrad: 2023-06-30