Teckenspråk för hörande

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möj­lig­heter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. Kunskaper i flera språk ökar också individens möjligheter att ingå i skilda sociala och kulturella samman­hang. Kunskaper i teckenspråk är en förutsättning för att på ett natur­ligt sätt kunna verka bland döva och andra teckenspråkiga.

Exempel på läromedel

Exempel på annat material

Exempel på lärarlitteratur

Senast ändrad: 2023-12-02