Svenska med punktskrift

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

De flesta elever med svår synnedsättning eller blindhet lär sig skriva, läsa och räkna med punktskrift. Om punktskrift på spsm.se

Exempel på läromedel

Exempel på laborativt material

Exempel på lärarlitteratur

Senast ändrad: 2024-03-15