Svenska med punktskrift

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.

Taktila bilder på en flicka som sträcker upp händerna och en papegoja som sitter på en ställning.

Läsa och skriva:

  • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  • Sambandet mellan ljud och bokstav.

Tryckt punktskrift

Punktskrift är en taktil skrift som läses med fingrarna. Genom att använda upp till 6 upphöjda punkter i en punktskriftcell kan man skriva bokstäver, nummer och andra tecken. Punktskrift kan tryckas på båda sidor av ett ark eller på ena sidan av ett ark – dubbelsidigt eller enkelsidigt. Glesskrift är text i punktskrift med dubbelt radavstånd, medan tätskrift är text i punktskrift med normalt radavstånd. Glesskrift föredras ofta av ovana punktskriftläsare.

Svällpappersbilder 

Svällpappersbilder är taktila bilder som läses med fingrarna. Bilderna är förenklade så att de blir lättare att läsa av och tolka. De består av upphöjda linjer, ytor och symboler. Oftast är de svart-vita, men kan ibland levereras i färg. Svällpappersbilder levereras som bilaga till en punktskriftsbok eller en e-bok, eller som fristående bilder.

Pedagogisk anpassning av förlagsutgivna läromedel

En pedagogisk anpassning innebär att läromedlets texter, bilder och layout är anpassat för icke visuell läsning. Alla grafiska element i boken, som bilder, bilduppgifter, ikoner, korsord, matematiska uppställningar och annan visuell information arbetas om. Innehållet och svårighetsgraden ändras inte.

Målet med pedagogisk anpassning är att den punktskriftsläsande eleven eller eleven med synnedsättning ska ha möjlighet att använda samma läromedel som övriga i klassen.

Så fungerar en e-bok

En e-textbok för läsning på punktskriftskärm görs i olika format. Alla digitala format fungerar med skärmläsningsprogram. Texten i en e-bok går att läsa på skärmen och går att lyssna på med talsyntes. Punktskriftläsare kan då läsa boken på en punktskriftsskärm.

E-böcker finns bland annat i följande format:

  • e-bok i HTML-format.
  • e-bok i Textview-format.
  • e-bok DAISY text och ljud - med syntetiskt inspelat tal (DAISY Fulltext).
  • e-bok DAISY ljud (Talbok).

E-bok i HTML-format

En e-bok i HTML-format fungerar både med talsyntes och punktskriftsskärm. Eleven läser den i en webbläsare, till exempel Firefox.  

Innehållet är inte anpassat eller bearbetat för elever med synnedsättning eller blindhet. Boken har samma innehåll som det tryckta läromedlet. Alla texter och bilder ligger löpande efter varandra. Bildernas innehåll förklaras inte.

E-bok i Textview-format

Textview-boken passar bra för elever som läser punktskrift digitalt. Eleven behöver ett särskilt läsprogram som heter Textview. Det finns att ladda ner gratis från Myndigheten för tillgängliga medier.

En e-bok i Textview-format är organiserad som en pärm med flikar, med förlagan som modell. Innehållsförteckning, löpande text, bilder och sakregister finns i var sin flik. Boken fungerar både med talsyntes och punktskriftsskärm.

Innehållet är pedagogiskt anpassat för elever med synnedsättning eller blindhet. Boken har samma innehåll som det tryckta läromedlet.

Exempel på läromedel

Exempel på laborativt material

Exempel på lärarlitteratur

Senast ändrad: 2022-03-10