Svenska - tal och språk

Språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman. Förskolan ska därför lägga stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling i svenska, genom att uppmuntra och ta tillvara deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt.

Exempel på pedagogiskt material

Exempel på lärarlitteratur

Senast ändrad: 2024-02-20