Svenska - tal och språk

Förskolan ska särskilt uppmärksamma barn som av olika anledningar behöver mer ledning och stimulans eller särskilt stöd. Alla barn ska få en utbildning som är utformad och anpassad så att de utvecklas så långt som möjligt. Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd och stimulans ska få detta utformat utifrån sina egna behov och förutsättningar.

Illustrerad flicka säger hej!

Språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman. Förskolan ska därför lägga stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling i svenska, genom att uppmuntra och ta tillvara deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt. Förmåga att kommunicera, söka ny kunskap och samarbeta är nödvändig i ett samhälle som präglas av stort informationsflöde och kontinuerlig förändring.

Mål och riktlinjer

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften.
  • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap.

Förskollärare ska ansvara för att varje barn

  • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik
  • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.

Ur Läroplan för förskolan, Lpfö 18.

Exempel på pedagogiskt material

En björn och två likadana kort med en ros på. App

Fonemo Plus

itunes.apple.com - Fonemo Plus+ är ett verktyg för barn med tal- och språksvårigheter. Med Fonemo Plus+ kan man träna till exempel språkljudet s på flera olika sätt....
Häfte och kort med munnar som formar vokaler.

GraFon - Språkljudslek i förskolegrupp

www.logistikteamet.se - Materialet GraFon bygger på vetskapen: ● barn lär i lustfylld lek. ● barns självkänsla stärks i den grupp de har sin tillhörighet. ● fonologisk med...
Tre kort med bär, limpa och en skattkista. Spel

Hitta ljudet

www.studentlitteratur.se - Detta spel går ut på att räkna antal ljud i ord för att så småningom kunna identifiera ljuden och koppla ljud med bokstav.
Geometriska figuere i olika färger som en ram runt titeln på läromedlet. Spel

Ljudbilden

webbutiken.spsm.se - Ett spel som tränar förmågan att förstå att ord är uppdelbara i språkljud. Innehåller åtta olika läggspel. Genom att lägga till eller dra ifrån ett...
En krokodil med öppen käft. Ovanför finns en kub med bokstaven A på. App

Ljudlek

www.branja.se - Ljudlek fokuserar på att lyssna efter enskilda språkljud, vilket har visat sig vara det som har störst effekt på läsinlärningen. Det ska vara lustf...
Moln med bokstäver och olika föremål på. App

Lyssna och läs

www.leripa.se - Lyssna och läs är en svenskproducerad pedagogisk app som lär ut mer än 350 substantiv på 10 olika språk. Det finns två grundläggande metoder för lä...
Bilden visar bildkort från Mera ord! Spel

Mera ord!

sica.nordiskehandel.cloud - Mera ord!  erbjuder många roliga sätt att träna några för språk och läsning viktiga delar: ordförråd, ordmobilisering och kategorisering. Spela bin...

Exempel på lärarlitteratur

Bilden visar en lärare och ett mindre barn med rubriken Språkstimulera mera. Bok

Språkstimulera mera!

www.studentlitteratur.se - Att stötta barns språkutveckling. Språkförmågan är så viktig, för både inlärning och samspel, och det finns mycket omgivningen kan göra för att stö...
Senast ändrad: 2021-04-26