Intellektuell funktionsnedsättning och läromedel

Lättlästa texter och tydlig struktur

Elever med intellektuell funktionsnedsättning behöver ofta läromedel med lättlästa texter. Texterna bör också vara kognitivt anpassade och följa ett enhetligt upplägg. Det är också viktigt att text och bild samverkar och att bilderna inte innehåller alltför många detaljer.

Långsam stegring av svårighetsgraden

Många elever behöver läromedel med långsam progression, vilket innebär ett flertal övningar på varje nivå och med en långsam stegring av svårighetsgraden.

Motiverande innehåll

Inlärningen förenklas om läromedlet är motiverande och tar hänsyn till elevens intressen. Det är viktigt med repetition och att få möjlighet att lära med alla sinnen. För äldre elever är det betydelsefullt att läromedel är åldersadekvata, det vill säga att bilder och innehåll är anpassade efter elevens ålder.

Digital form

Digitala läromedel som gör det möjligt med individuella inställningar passar för en del elever. Det kan exempelvis innebära att man väljer vad som ska presenteras på skärmen eller väljer svårighetsgrad. Det kan också vara bra att lyssna på texter och att kunna navigera med alternativa styrsätt.

Stöd för minnet

Det kan finnas behov av verktyg för att ge stöd till minnet när det gäller exempelvis tidsuppfattning och planering.

Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK)

Elever som har svårt att uttrycka sig och förstå vad som sägs kan behöva stöd av symboler eller annan alternativ och kompletterande kommunikation, AKK.

Samtala med din elev om vad som passar bäst.

Senast ändrad: 2024-02-01

Har du frågor om läromedel och specialpedagogik?

Vill du ha specialpedagogiskt stöd?