Svenska för elever som är döva eller har en hörselnedsättning

Undervisningen i ämnet svenska i specialskolan ska syfta till att elever som är döva eller har en hörselnedsättning, i skrift och utifrån sina individuella förutsättningar i tal, utvecklar kunskaper i och om det svenska språket.

Kortlek teckenspråkets handalfabet.

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt svenska språk och sitt teckenspråk parallellt, så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan använda båda språken för att uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utvecklas språken för att tänka, kommunicera och lära.

Ur läroplan för specialskolan 2011.

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att exempelvis:

Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

Årskurs 8-10.

Exempel på läromedel

Exempel på lärarlitteratur

Senast ändrad: 2022-02-17