Svenska för elever som är döva eller har en hörselnedsättning

Undervisningen i ämnet svenska i specialskolan ska syfta till att elever som är döva eller har en hörselnedsättning, i skrift och utifrån sina individuella förutsättningar i tal, utvecklar kunskaper i och om det svenska språket.

Kortlek teckenspråkets handalfabet.

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt svenska språk och sitt teckenspråk parallellt, så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan använda båda språken för att uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utvecklas språken för att tänka, kommunicera och lära.

Ur läroplan för specialskolan 2011.

 

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att exempelvis:

  • Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

Årskurs 8-10.

 

Exempel på läromedel

SPSM Play. Webbaserat

SPSM Play

webbutiken.spsm.se - Läromedelsvideor på teckenspråk i mobiler, pekplatta och datorer via vår nya onlinetjänst SPSM Play. SPSM Play riktar sig till alla åldrar och ni k...
Gränssnitt för Mitt hem. Webbaserad

Mitt hem

webbutiken.spsm.se - Detta läromedel är tänkt för dig som nybörjare i teckenspråk och som vill veta hur sakerna i ditt tecknas. Du kan välja att arbeta med både teckens...
Gränssnitt Vardagskommunikation. Webbaserad

Vardagskommunikation

webbutiken.spsm.se - Detta läromedel är tänkt för en SFI-elev eller någon nybörjare som vill lära sig det svenska teckenspråket. Filmscenerna är indelade i fyra olika...
Händernas värld. Webbaserad

Händernas värld

webbutiken.spsm.se - I det digitala läromedlet Händernas Värld finns 10 avsnitt i olika nivåer som tar upp grammatiska områden i teckenspråket, allt från bokstäver, sif...
Teckenspråk online. Webbaserad

Teckenspråk online

webbutiken.spsm.se - Teckenspråk Online ger elever möjlighet att lära sig svenskt teckenspråk på distans. Eleverna ges möjlighet att själva välja var och när de vill tr...
Språklig framställning. Webbaserad

Språklig framställning

webbutiken.spsm.se - Detta webbmaterial används för att stimulera elevernas språkliga uttrycksförmåga. Innehållet är sex olika områden som tar upp olika sätt att uttryc...
Strategier för läsning. Webb-tv

Pluggkoden - Strategier för läsning

urskola.se - Att vara en bra läsare är avgörande i nästan alla ämnen. Men det är inte bara att stoppa ner huvudet i boken och följa raderna, man behöver skaffa...
Språklära. Webbaserat

Språklära

webbutiken.spsm.se - Läromedlet är som ett uppslagsverk om teckenspråk på teckenspråk. Här kan man snabbt och enkelt få fram information om teckenspråkets grammatik. Ma...
Källkritik Webb-tv

Källkritik

kallkritik.spsm.se - Programmet handlar om att ge eleverna en introduktion till källkritik. Materialet är teckenspråkigt och ger eleverna en introduktion till att arbet...
Senast ändrad: 2020-12-09