Källkritik

Att kritiskt kunna granska och värdera information är en förutsättning för att klara studierna i olika ämnen.

Eleverna behöver ges möjlighet att utveckla sin källmedvetenhet; att ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik. att kunna se möjligheter, förstå risker och kunna värdera information.

Exempel på material

Senast ändrad: 2022-12-19