Hörselnedsättning och läromedel

Behovet av läromedel för elever med hörselnedsättning ser olika ut beroende på exempelvis graden av hörselnedsättning samt vilket språk eleven väljer att använda. Det vill säga teckenspråk eller ett talat språk.

Lärmiljön är viktig

Lärmiljön är av stor betydelse för elever med hörselnedsättning. Det kan exempelvis handla om auditiv, det vill säga ljudmiljö och visuell miljö, tillgång till hörselteknik, gruppstorlek och möbleringen i klassrummet.

Tillgång till teckenspråk

Elever som inte kan höra talat språk behöver få tillgång till teckenspråk för kommunikation. Döva elever som har teckenspråk som sitt förstaspråk har behov av läromedel på teckenspråk i olika ämnen. De behöver också läromedel på teckenspråk i ämnet teckenspråk, precis som elever som har svenska som förstaspråk också behöver läromedel på svenska i ämnet svenska.

Även de elever som inte har teckenspråk som förstaspråk kan behöva läromedel på teckenspråk i olika ämnen samt i ämnet teckenspråk. Läromedel som används för att jämföra teckenspråk och svenska behövs också.

Textad film

Om man använder film i undervisningen ska filmen vara textad och det underlättar om man kan se ansiktet på den som pratar. I ämnen där det är vanligt med hörövningar, bland annat engelska och moderna språk, bör hörövningen också finnas i textform så att eleven kan få stöd av texten när hon eller han lyssnar på ljudet.

Om man använder digitala läromedel ska uppläst information också finnas i textform och effektljud ska visualiseras.

Lättläst text och tydlig struktur

För en del elever med hörselnedsättning kan lättlästa läromedel och läromedel som har tydlig layout vara bra.

Samtala med din elev om vad som passar bäst.

Senast ändrad: 2024-02-01

Har du frågor om läromedel och specialpedagogik?

Vill du ha specialpedagogiskt stöd?