Samhällskunskap

Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska, bland annat, syfta till att eleverna utvecklar för­trogenhet med demokrati och mänskliga rättigheter. Den ska bidra till att ele­verna tillägnar sig kunskaper om värden och principer som utmärker ett demo­kratiskt samhälle samt om demokratiska processer och arbetssätt. På så sätt ska undervisningen ge eleverna förståelse för vad det innebär att vara en ak­tiv och ansvarstagande medborgare.

Barnets rättigheter

Exempel på lärarmaterial

Senast ändrad: 2022-10-10