Samhällsorienterande ämnen: historia

Människor har i alla tider och i alla samhällen försökt förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang som de ingår i. Genom kunskaper om samhällen och människors livsfrågor samt historia och geografi får vi verktyg för att kunna orientera oss i en komplex värld, ta ansvar för vårt handlande och främja hållbar utveckling.

Exempel på läromedel

För grundskolan men kan passa anpassade grundskolan

Exempel på lärarlitteratur

Senast ändrad: 2024-02-22