Autism och läromedel

Lärmiljön och lärsituationen är av stor betydelse för elever med autism.

Förutsägbarhet och tydlighet

Förutsägbarhet och tydlighet ger förutsättningar för att eleven ska känna sig delaktig i och trygg med vad som ska hända under skoldagen. Det är viktigt att hon eller han får hjälp att planera sina arbetsuppgifter för att undvika onödiga valsituationer.

Visuellt stöd i form av skriven text och bilder kan underlätta förståelsen.

Motiverande innehåll

Vad som är lämpliga läromedel för denna målgrupp kan variera mycket. Läromedel vars innehåll stämmer överens med elevens intressen kan hjälpa till att stärka motivationen och därmed lärandet.

Digital form

Läromedel i digital form med möjlighet att göra individuella inställningar, där det till exempel går att ändra layout och välja svårighetsgrad, ökar tillgängligheten.

Lyssna på texter

En del elever kan ha nytta av att lyssna på texter. Då kan upplästa läromedel vara till stor hjälp. Alternativa verktyg kan underlätta inlärningen.

Samtala med din elev om vad som passar bäst.

Senast ändrad: 2024-02-01

Har du frågor om läromedel och specialpedagogik?

Vill du ha specialpedagogiskt stöd?