Mer än läromedel

 

Två händer som håller i en pekplatta. På skärmen är det många appar.

Appar

Det finns ett stort utbud av appar, det vill säga program, på marknaden som kan laddas ner till mobiltelefoner och pekplattor (även kallade surfplattor eller lärplattor). Deras syfte kan vara väldigt varierande, till exempel finns det appar för stöd/kompensation, språk/kommunikation, färdighetsträning, produktivitet, dokumentation och information. De appar som är läromedel, enligt definitionen i Hitta läromedel, och som på något sätt är tillgängliga kan man hitta i tjänsten. Läs mer om appar på spsm.se

En blogg om språkutveckling, läs- och skrivsvårigheter och tidsenliga verktyg.
Läs mer om Logopeden i skolan.


En webbplats där pedagoger recenserar appar som kan användas i skolan. Apparnas användningsområden kopplas till syfte och förmågor i läroplanen för grundskolan.
Läs mer om Skolappar

I AppSök hittar du granskade appar utifrån hur tillgängliga de är för olika funktionsnedsättningar. Speciellt appar som kan ge stöd i vardagen.
Läs mer om Appsök

Digitala verktyg

Förutom tillgängliga läromedel finns det flera verktyg i lärandet som hjälper till att öka tillgängligheten. Digitala verktyg gör undervisningen tillgänglig och därmed ökar barnens och elevernas delaktighet. För en del barn och elever är verktygen en förutsättning för att nå målen med sin utbildning. Läs mer om digitala verktyg på spsm.se.

På Skoldatatek som finns i många kommuner kan skolpersonal få utbildning och support på digitala verktyg i lärandet. Där finns också möjlighet att låna utrustning för att prova med elever.
Läs mer om Skoldatateken.

Senast ändrad: 2021-10-29