Mer än läromedel

Appar

Det finns ett stort utbud av appar, det vill säga program, på marknaden som kan laddas ner till mobiltelefoner och pekplattor (även kallade surfplattor eller lärplattor). Deras syfte kan vara väldigt varierande, till exempel finns det appar för stöd/kompensation, språk/kommunikation, färdighetsträning, produktivitet, dokumentation och information. De appar som är läromedel, enligt definitionen i Hitta läromedel, och som på något sätt är tillgängliga kan man hitta i tjänsten.

Digitala verktyg

Förutom tillgängliga läromedel finns det flera verktyg i lärandet som hjälper till att öka tillgängligheten. Digitala verktyg gör undervisningen tillgänglig och därmed ökar barnens och elevernas delaktighet. För en del barn och elever är verktygen en förutsättning för att nå målen med sin utbildning.

Senast ändrad: 2023-04-05