Digitala resurser

På den här sidan finner du som lärare i F–3 exempel på digitala resurser med olika typer av stöd för den tidiga läs- och skrivundervisningen.

Omslagsbild en pojke och en lärare pratar vid bänken

En tillgänglig och läsfrämjande lärmiljö erbjuder en variation av analoga och digitala verktyg både på grupp- och individnivå. Här har vi samlat digitala resurser av en mer övergripande karaktär som kan användas i den grundläggande läs- och skrivundervisningen.

Exempel på material

Framsida Lexia Provia Webbaserat

Lexia Provia

www.lexiaprovia.se - Lexia består av cirka 1200 digitala varianter av övningar i svenska som kan anpassas utifrån den enskilda elevens behov och förutsättningar. Provia...
Framsida Skolplus Webbaserat

Skolplus

skolplus.se - Skolplus är en resurs med material och övningar inom en mängd ämnen med fokus på F–6. Här hittar du exempelvis digitala övningar och spel, material...
Framsida Livet i bokstavslandet Tv-program

Livet i Bokstavslandet

urskola.se - Ami, Bruno, Coco och Dani får en chans att rädda teatern från nedläggning. På sjukhuset opereras ett trasigt ord som lämnats in akut, och i Bokstav...
Framsida Legilexi Webbaserat

LegiLexi

legilexi.org - Här hittar du som lärare verktyg, inspiration och material att använda i läs- och skrivundervisningen.
Framsida Bokstavshissen Webbaserat

Bokstavshissen

urplay.se - Bokstavshissen är ett ABC-program på teckenspråk och talad och skriven svenska.
Senast ändrad: 2021-04-08