Digitala resurser

På den här sidan hittar du som lärare i F–3 exempel på digitala resurser med olika typer av stöd för den tidiga läs- och skrivundervisningen.

En tillgänglig och läsfrämjande lärmiljö erbjuder en variation av analoga och digitala verktyg både på grupp- och individnivå. Här har vi samlat digitala resurser av en mer övergripande karaktär som kan användas i den grundläggande läs- och skrivundervisningen.

Exempel på material

Senast ändrad: 2023-02-28