Alfabetisk avkodning

På den här sidan hittar du som lärare i F–3 förslag på material som kan stötta utvecklingen av alfabetisk avkodning.

Omslagsbild Alfabetisk avkodning

Alfabetisk avkodning innebär att man kopplar bokstav till språkljud och sedan ljudar samman dem till ord och meningar. För att knäcka den alfabetiska koden behövs flera färdigheter. Två grundläggande är färdigheter är bokstavskunskap och fonemisk medvetenhet. Elever som ligger i riskzonen att utveckla läs- och skrivsvårigheter behöver få träna kopplingen mellan bokstav och språkljud på ett strukturerat sätt. Genom att lärare modellerar, visar och använder multisensoriska arbetssätt får elever befästa färdigheterna på många olika sätt.

Exempel på material

Senast ändrad: 2022-01-25