Alfabetisk avkodning

På den här sidan finner du som lärare i F–3 förslag på material som kan stötta utvecklingen av alfabetisk avkodning.

Omslagsbild Alfabetisk avkodning

Alfabetisk avkodning innebär att man kopplar bokstav till språkljud och sedan ljudar samman dem till ord och meningar. För att knäcka den alfabetiska koden behövs flera färdigheter. Två grundläggande är färdigheter är bokstavskunskap och fonemisk medvetenhet. Elever som ligger i riskzonen att utveckla läs- och skrivsvårigheter behöver få träna kopplingen mellan bokstav och språkljud på ett strukturerat sätt. Genom att lärare modellerar, visar och använder multisensoriska arbetssätt får elever befästa färdigheterna på många olika sätt.

Exempel på material

Framsida Vallmomodellen Tryckt bok

Vallmomodellen

www.vallmomodellen.se - Materialet Vallmomodellen ger vägledning i läs- och skrivinlärningens olika steg och de moment som elever ibland har bekymmer med. Modellens syfte ...
Framsida lärarbok Tryckt form

Läsinlärning i 7 steg

www.liber.se - Läsinlärning i 7 steg är en multisensorisk läsinlärningsmetod. Grundidén är att man tränar fonologisk medvetenhet och läsinlärning parallellt. Lära...
Framsida jämna steg Tryckt form

Jämna steg

www.hogrefe.se - Jämna steg är ett multisensoriskt lästräningsmaterial för barn i åldrarna 6–8 år. Materialet bygger på en-till-en-träning och är särskilt utvecklat...
Omslag witting Tryckt form

Witting

wittingforeningen.se - Vägledning i det praktiska metodarbetet beskriver Wittingmetodens arbetssätt, steg för steg. I den första delen behandlas nyinlärning, det vill säg...
Framsida FonoMix Skolsats Tryckt form

FonoMix Skolsats

www.fonomix.se - FonoMix Skolsats är avsedd för klassundervisning år 1–2 samt för special-, tal- eller sva-undervisning. Skolsatsen och dess konkreta arbetssätt och...
Framsida Imal Webbaserat

iMAL

imals.se - iMAL står for Integrerat, Multisensoriskt, Associationsbaserat Lärande. Med läromedlet iMALs får elever träna och automatisera relationen mellan sp...
Framsida läsmaskiner App

Läsmaskiner

www.branja.se - Läsmaskiner syftar till att träna upp automatiken i den första, grundläggande förmågan att ljuda ihop bokstäver till ord. Den syftar också till att...
Framsida Skolstil 2 App

Skolstil

www.skolstil.se - Skolstil 2 är ett enkelt skrivprogram med bokstavsljud. När bokstaven trycks ner på tangentbordet hörs bokstavsljudet.
Framsida läskod App för iOS

Läskod

www.skolappar.nu - Appen LäsKod är en app där eleverna får träna läsning på olika nivåer. Appen kan med fördel användas för elever som behöver träna kopplingen språkl...
Skriv och läs. App

Skriv och Läs

www.writereader.com - Skriv och Läs är ett inlärningsverktyg där barn från 3-årsåldern kan göra eller vara med till att göra sina egna böcker och samtidigt lära sig läsa...
Framsida fonomix 2 App

FonoMix 2

www.fonomix.se - I appen FonoMix 2 får eleverna med hjälp av munbilder på olika sätt träna kopplingen mellan språkljud och bokstavsform, sätta ihop språkljud till o...
Senast ändrad: 2021-04-08