Funktionsnedsättning och läromedel

Här hittar du beskrivningar om hur läromedel kan vara för att passa elever med olika funktionsnedsättningar.

Vägledande

Texterna är tänkta att vara vägledande och du bör alltid göra en bedömning utifrån den aktuella elevens förutsättningar.

Egenskaper som ökar tillgängligheten

Du kan läsa om vilken typ av egenskaper hos ett läromedel som kan passa en specifik målgrupp. Det kan vara till stor hjälp om du är osäker på vad du ska söka på för att hitta en viss typ av läromedel.

Läromedlen i Hitta läromedel är uppmärkta enligt egenskaperna och de går att filtrera på genom att kryssa i en eller flera egenskaper under Läromedelsegenskaper i sökrutan.

Senast ändrad: 2022-12-01