Använd kategorier för att filtrera din sökning

Matematik

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Den ska också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och samband.
En mattebok.

Taluppfattning och tals användning

  • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning.
  • Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal och utveckling i några olika kulturer genom historien.
  • Del av helhet och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning och vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare.
  • Rimlighetsbedömning vid enkla beräkningar och uppskattningar.

Ur Lgr11

Här nedanför hittar du exempel på digitala läromedel där man kan lyssna på texten och göra olika inställningar beroende på elevens behov.

Det underlättar att i vissa moment även arbeta laborativt, i övergången från siffror till det abstrakta att ange antal och ordning, för att utveckla förståelse för talen och deras relationer till varandra.

Du hittar också exempel på konkreta läromedel med övningar på olika nivåer.

Exempel på läromedel

Senast ändrad: 2019-10-15