Textad film

Läromedel med textad film innebär att det som personer säger i filmen presenteras med textremsa eller finns tillgänglig på annat sätt.

Sök läromedel med Textad film

Hela läromedlet kan bestå av en film, som är textad

Videofönster med en person som talar och med svensk undertext

Ur Min hörsel, Mediacuben

Filmerna i läromedlet är textade

Det kan också vara ett digitalt läromedel som innehåller filmer, som är textade.
Det kan ibland finnas två versioner av filmerna, en med text och en utan.

Ett skärmklipp ur en film i läromedlet Utkik Historia. På filmen finns några personer. Man ser inte deras huvuden eller ben och fötter. Under filmen finns en playknapp med texten "Filmen i texted version" bredvid.
Ur Utkik Historia, Gleerups

Text finns i anslutning till filmerna i läromedlet

I vissa fall texten finnas vid sidan om eller i anslutning till filmen.
Videofönster med animation av en man. Nedanför animationen finns den text som läses upp i filmen.

Ur Lexia, Sanoma Utbildning

Text som förtydligar

Texten i ett läromedel kan ha olika färg beroende på vem som talar eller så kan namnet på den som talar synas i texten. Signifikanta ljud, till exempel att det ringer på dörren, presenteras i text.

 

Bra att veta

Egenskapen textad film är primärt till för elever med hörselnedsättning eller döva elever. Textad film kan vara bra även för elever med läs- och skrivsvårigheter, språkstörning och för de som nyligen lärt sig språket.

Senast ändrad: 2022-02-23