Engelska

Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i ett globaliserat studie- och arbetsliv. Kunskaper i engelska kan dessutom ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva.

Ett fotbollsmål.

Undervisningen

Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att eleverna utvecklar språk- och omvärldskunskaper så att de kan, vill och vågar använda engelska i olika situationer och för skilda syften. Eleverna ska ges möjlighet att, genom språkanvändning i funktionella och meningsfulla sammanhang, utveckla en allsidig kommunikativ förmåga.

Denna förmåga innefattar dels reception, som innebär att förstå talat språk och texter, dels produktion och interaktion, som innebär att formulera sig och samspela med andra i tal och skrift samt att anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare.

Genom undervisningen ska eleverna även ges möjlighet att utveckla språklig säkerhet i tal och skrift samt förmåga att uttrycka sig med variation och komplexitet. Dessutom ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att använda olika strategier för att stödja kommunikationen och för att lösa problem när språkkunskaperna inte räcker till.

 

  • Förståelse av talad och skriven engelska samt förmåga att tolka innehållet.
  • Förmåga att formulera sig och kommunicera på engelska i tal och skrift.
  • Förmåga att använda språkliga strategier i olika sammanhang.
  • Förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och situationer.
  • Förmåga att diskutera och reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Exempel på läromedel

En person som dyker under vattenytan. Onlinebok

All in

hittalaromedel.spsm.se - All In är avsedd för de elever som behöver uppnå slutbetyg i engelska i åk 9. Med All In ger du dina elever möjlighet att repetera, befästa och vis...
Fyra flaggor för engelsktalande länder. Onlinebok

Boost your English

www.sanomautbildning.se - Boost Your English utvecklar metodiskt elevernas förmåga att förstå och tolka innehållet i engelska texter och hörövningar. De får också återkomman...
Ett vattenfall i bakgrunden och en bro i förgrunden. Bok och digital del

Connect 2

hittalaromedel.spsm.se - Connect är ett nybörjarmaterial för unga vuxna och vuxna med små eller inga förkunskaper som visar vägen till kommunikativ kompetens och vidare stu...
Flagga på baksidan av omslag med texten "The English Handbook". Interaktiv bok

The English Handbook

hittalaromedel.spsm.se - Handbok i engelska som ger lärare och elever handfast struktur genom Engelska 5, 6 och 7 Interaktiv bok med hörövningar, extra arbetsblad, facit ti...
Utsikt över två höga byggnader. Interaktiv elevbok

Viewpoints Vocational

hittalaromedel.spsm.se - Viewpoints Vocational bygger på samma material som Viewpoints 1 , men är anpassat för yrkesförberedande program. I Viewpoints Vocational är textern...
Senast ändrad: 2020-12-09