Tydlig layout

Tydlig layout handlar om läromedlets formmässiga uppbyggnad och struktur.

Sök läromedel med Tydlig layout

En ren och avskalad layout undviker icke betydelsebärande dekorationer av olika slag, är konsekvent, har samma eller få typsnitt i hela läromedlet och tillåter tomma ytor.

Läs mer om vad en tydlig layout kan innebära.

Söktips

Egenskapen tydlig layout är primärt till för elever med intellektuell funktionsnedsättning. Tydlig layout kan även passa för fler, exempelvis för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF).

Egenskapen kombineras ofta med lättläst och långsam progression

Senast ändrad: 2022-09-15