Vad innebär en tydlig layout

Här följer exempel på vad det kan innebära när ett läromedel är uppmärkt med Tydlig layout i den här söktjänsten.

Uppbyggnad

 • Sidorna innehåller ett fåtal tydliga komponenter i konsekvent ordning till exempel rubrik, text, bild.
 • Fraseringen/radbrytningen är genomtänkt i texten.
 • Texten i läromedlet står i en spalt.
 • Texten är indelad i tydliga stycken.
 • I texten finns få och läsbara typsnitt i större storlek.
 • Raderna är inte för långa i texten. (max 50 – 55 nedslag)
 • Färgkodning förtydligar områden/innehåll/register/innehållsförteckning.

Illustrationer/bilder

 • Illustrationerna är konsekvent placerade på varje sida/uppslag.
 • Bilderna/illustrationerna är placerade så att de förstärker textens innehåll.
 • I läromedlet förekommer det inga/sparsamt med dekorationsbilder.
 • Illustrationerna/bilderna är åldersneutrala.

Tydlig layout i film

 • Strukturen i filmen är tydlig.
 • Strukturen i filmen har ett tydligt visuellt upplägg.
Senast ändrad: 2018-08-22