Fonologisk medvetenhet

På den här sidan finner du som lärare i F–3 några exempel på spel, appar och annat material som tränar fonologisk medvetenhet.

Omslagsbild Att läsa och skriva

Fonologisk medvetenhet handlar om att kunna se på språket utifrån dess form, inte bara dess innehållsliga betydelse. När barn göra detta säger vi att de är fonologiskt medvetna. För att bli läsare behöver barn först förstå att det talade språket kan delas upp i större och mindre enheter. Fonologisk medvetenhet, och framför allt fonemisk medvetenhet, samt bokstavskännedom är särskilt viktigt för läs- och skrivinlärningen.

Exempel på material

Framsida Bornholmsmodellen språklekar Bok

Bornholmsmodellen språklekar

www.bornholmsmodellen.se - Bornholmsmodellen beskriver strukturerade språklekar som kan öva barns fonologiska medvetenhet. Boken innehåller metodiska tips, konkreta exempel o...
Framsida Språklekar efter Bornholmsmodellen Bok

Språklekar efter Bornholmsmodellen

www.bornholmsmodellen.se - Språklekarna syftar till att utveckla barnens fonologiska medvetenhet. Materialet omfattar en teoretisk del och en praktisk del med drygt 60 språkl...
Framsida Leka med pratljud Förskolan Tryckt form

Leka med pratljud Förskolan

www.fonomix.se - Materialet innehåller läsförberedande lekar med språkljuden, där ljuden visas med hjälp av bilder på munnar. Lekarna gör barnen medvetna om hur spr...
Framsida Vem har ljudet? Spel

Vem har ljudet?

webbutiken.spsm.se - Vem har ljudet? är ett av flera språkspel från Specialpedagogiska skolmyndigheten. Spelet tränar förmågan att höra om ett visst språkljud finns i e...
Framsida Ljudlek App

Ljudlek

www.branja.se - I appen Ljudlek kan barn och elever öva förmågan att lyssna efter enskilda språkljud i ord, det vill säga fonemisk medvetenhet. 
Framsida Fonemixo Pro App

Fonemixo Pro

www.milingo.se - Fonemixo är ett verktyg för att hjälpa barn som behöver öva olika språkljud. Fonemixo passar barn från cirka tre år och uppåt. Det finns tre svårig...
Framsida Bornholmslek App

Bornholmslek

www.bornholmsmodellen.se - Appen Bornholmslek lämpar sig för barn från ca tre år och uppåt. Genom lekar som, hur låter olika saker och företeelser, vilka ord rimmar, hur låte...
Framsida Fonomix 1 App

FonoMix1

www.fonomix.se - I appen FonoMix 1 får barnet öva att känna igen och koppla språkljud till munnens form. I appen finns åtta övningar: träna munnens ljud, leta ljud ...
Senast ändrad: 2021-06-21