Fonologisk medvetenhet

På den här sidan hittar du som lärare i F–3 några exempel på spel, appar och annat material som tränar fonologisk medvetenhet.

Fonologisk medvetenhet handlar om att kunna se på språket utifrån dess form, inte bara dess innehållsliga betydelse. När barn göra detta säger vi att de är fonologiskt medvetna. För att bli läsare behöver barn först förstå att det talade språket kan delas upp i större och mindre enheter. Fonologisk medvetenhet, och framför allt fonemisk medvetenhet, samt bokstavskännedom är särskilt viktigt för läs- och skrivinlärningen.

Exempel på material

Senast ändrad: 2023-02-28