Fonologisk medvetenhet

Här hittar du exempel på material som tränar fonologisk medvetenhet. Fonologisk medvetenhet handlar om att kunna se på språket utifrån form, inte bara betydelsen. Fonologisk medvetenhet, och framför allt fonemisk medvetenhet, samt bokstavskännedom är särskilt viktigt för läs- och skrivinlärning.

Exempel på material

Senast ändrad: 2024-01-17