Sök i tjänsten

I Hitta läromedel kan du söka med fritextsöket eller med hjälp av kategorierna:

  • Skolform
  • Ämne
  • Läromedelsegenskaper 
  • Medietyp

Det går också utmärkt att kombinera de båda söksätten.

Ju fler kategorier du kryssar i desto mer förfinas din sökning. Väljer du att bara kryssa i en kategori får du ett stort antal sökträffar.

Även då du fått fram sökresultat kan du fortsätta att förfina din sökning ytterligare.

Fritextsök med citattecken, till exempel "Favorit matematik", så får du endast träff på de läromedel som har båda orden i titeln. Utan citattecken får du träff på alla läromedel som har antingen Favorit eller matematik i titeln.

Läs mer om de olika kategorierna

Sökhjälp

Under rubriken Funktionsnedsättning och läromedel finns texter som beskriver hur läromedel kan vara för att passa elever med en viss typ av funktionsnedsättning.

Texterna är enbart vägledande och du bör alltid göra en bedömning utifrån den aktuella elevens förutsättningar.

De blåmarkerade orden visar vilken typ av egenskaper hos ett läromedel som kan passa den beskrivna målgruppen.

Klickar du på de blåmarkerade orden kommer du till beskrivningar av dem under rubriken Vad gör läromedel tillgängliga? Läromedlen i Hitta läromedel är uppmärkta enligt de här egenskaperna och du kan söka på dem i kategorin läromedelsegenskaper.

Läs mer om läromedelsegenskaper

 

Senast ändrad: 2023-04-05