Adhd och läromedel

Lärmiljön och lärsituationen är mycket viktig för elever med Adhd, Attention deficit hyperactivity disorder. Detta kan exempelvis gälla elevens placering i klassrummet och att ge tydliga instruktioner och avgränsningar i skolarbetet. 

Tydlig struktur och layout

Läromedlen behöver ha tydlig struktur och anpassad layout, det vill säga avskalade, rena och med bilder som knyter an till och åskådliggör innehållet.

Digitala läromedel med möjlighet att göra individuella inställningar, till exempel att kunna dölja viss information, gör läromedlet mer tillgängligt. 

Lyssna på texter

Alternativa verktyg, till exempel talsyntes, kan vara till stor nytta för många elever. Det är bra med läromedel som eleven kan lyssna på. Textmedföljning, att kunna lyssna och samtidigt följa med i markerad text, kan underlätta fokusering för en del.

Lättlästa texter

En del elever behöver lättlästa texter. För att behålla koncentrationen är det viktigt att erbjuda variation med omväxlande uppgifter, olika typer av medier och även använda sig av elevens intressen.

Samtala med din elev om vad som passar bäst.

Senast ändrad: 2024-02-01

Har du frågor om läromedel och specialpedagogik?

Vill du ha specialpedagogiskt stöd?