Utbildning i svenska för invandrare (sfi)

Utbildningen i svenska för invandrare är en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge vuxna invandrare grundläggande kunskaper i svenska språket. En elev med ett annat modersmål än svenska ska inom utbildningen få lära sig och utveckla ett funktionellt andraspråk. Utbildningen ska ge språkliga redskap för kommunikation och aktivt deltagande i vardags-, samhälls- och arbetsliv. Utbildningen syftar också till att ge vuxna invandrare som saknar grundläggande läs- och skrivfärdigheter möjlighet att förvärva sådana färdigheter.

Studerar i klassrum.

Målet för utbildningen i svenska för invandrare är att eleven ska utveckla

• sin förmåga att läsa och skriva svenska,

• sin förmåga att tala, samtala, läsa, lyssna och förstå svenska i olika sammanhang,

• ett gott uttal,

• sin förmåga att använda relevanta hjälpmedel,

• sin förmåga att anpassa språket till olika mottagare och situationer,

• insikter i hur man lär sig språk, och

• inlärnings- och kommunikationsstrategier för sin fortsatta språkutveckling.

Utbildningen består av olika studievägar och kurser som riktar sig till personer med olika bakgrund, förutsättningar och mål. Studieväg 1 kurs A vänder sig i första hand till personer med mycket kort eller ingen studiebakgrund.

Bedömningen av på vilken nivå en elev ska börja sina studier utgår från en kartläggning av hans eller hennes kunskaper, förutsättningar och vad som i övrigt kan ha betydelse för möjligheterna att uppfylla kraven.

För personer som är ovana vid bokstäver och texter blir utmaningen att tillsammans med den studerande prova sig fram för att förstå vad som fungerar bäst.

En bra lösning är ofta variationen av både fysiska läromedel såsom böcker, spel, kort varvat med digitala läromedel där exempelvis det går att få texten uppläst, kunna ändra läshastighet och textstorlek. Vi ger några exempel på olika läromedel för att om möjligt hitta material som passar den studerande.

Exempel på läromedel

Fotografi av en lampa och en soffa. Laborativt material

Nathan - Saker i hemmet

sica.123ehandel.se - 50 fotograferade bilder på små och stora saker i hemmet. Bakgrunden är vit för att sätta fokus på föremålet. Korten levereras i en rejäl och lättha...
Skolstil 3. App

Skolstil 3

www.skolstil.se - Skolstil är ett enkelt skrivprogram och ett bra vektyg för att skriva sig till läsning. När bokstaven trycks ner på tangentbordet hörs bokstavsljud...
Studiestöd på modersmål. Webbaserat

Begreppa

www.inlasningstjanst.se - Begreppa är mer än bara översättningar – det är pedagogiska bearbetningar på elevens modersmål i form av ljudböcker till välkända läromedel från Gl...
Amira. Webb-tv

Amira är här - Listan

urskola.se - Amira skriver listor för att komma ihåg allt hon ska göra. Men hjälper det verkligen?
Liber Sfi Digital. Webbaserat

Liber Sfi Digital

www.liber.se - Liber Sfi Digital är ett digitalt paket anpassat för sfi-eleven och läraren. Här ingår kurserna A-D, BC och CD, basgrammatik och en ordbok som utgå...
Into words. App

IntoWords

play.google.com - IntoWords stöttar dig i din läs- och skrivprocess genom att läsa upp meningar eller enstaka ord och kommer med kontextbaserade ordförslag, som förb...
Framåt A. Bok

Framåt A

www.nok.se - Framåt  är ett läromedel för sfi-elever som behöver en långsam, grundlig studiegång med många tillfällen till repetition. 
Ett öppet landskap med blå himmel och vita moln. Tre bildkort som föreställer en citron, ett öga på en människa och en analog väggklocka. Bok och cd

Libers A-Ö - Alfabetisering för vuxna nybörjare

www.liber.se - Ett konkret alfabetiseringsmaterial! Libers A - Ö, Alfabetisering för vuxna nybörjare för Sfi spår 1, kurs A. Materialet är rikligt illustrerat med...
Framsidan på fyra böcker. En person sitter på golvet och pratar i telefon, en annan packar en väcka, en tredje sitter vid ett skrivbord och tittar på ett kort och en fjärde person tänker på sina barn och sin familj. Bok och onlinebok

Resan hit

www.sanomautbildning.se - Resan hit består av fyra lättlästa böcker, i två nivåer, om hur olika personer kom till Sverige. Böckerna är avsedda för elever med kort eller inge...
Närbilder på nio personer, 3x3 rutor. Bok och webb

SFI-boken LÄS!

www.gleerups.se - SFI-boken LÄS! bygger på autentiska intervjuer med verkliga människor. Materialet har ett språkligt fokus och innehåller färdiga frasexempel. Med...
En grupp människor som sitter och samtalar i en trappa. Bok och digital produkt

SpårEtt

www.studentlitteratur.se - SpårEtt är ett grundläggande läromedel som vänder sig till elever med kort eller ingen skolutbildning. Läromedlet täcker A- och B-kursens mål för...
Sva för språk­introduktion. Webbaserat

Svenska för nybörjare

digilär.se - Digilär Svenska för nybörjare är ett digitalt övningsmaterial för den första språkinlärningen. Genom elevnära, korta texter och ett stort bildmater...
Fotografier i närbild på nio olika personer, 3x3-rutor. Bok

Tala svenska direkt

www.folkuniversitetet.se - Tala svenska direkt är ett läromedel för muntlig inlärning i svenska som andraspråk. Det vänder sig till kortutbildade eller andra studerande som...
Bilden visar rubriken "SFI ekonomi, privatekonomi på enkel svenska" Digital

SFI ekonomi

www.sfiekonomi.se - Här kan du som lärare ladda ner utbildningsmaterial som är anpassat för sfi-undervisning. Undervisningen kan genomföras i klassrum eller på distans...
Senast ändrad: 2021-01-29