Samhällskunskap

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att se samhällsfrågor ur olika perspektiv. På så sätt ska eleverna utveckla förståelse för sina egna och andra människors levnadsvillkor, betydelsen av jämställdhet, hur olika intressen och åsikter uppstår och kommer till uttryck och hur olika aktörer försöker påverka samhällsutvecklingen. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med de mänskliga rättigheterna och med demokratiska processer och arbetssätt. Den ska också bidra till att eleverna tillägnar sig kunskaper om, och förmågan att reflektera över, värden och principer som utmärker ett demokratiskt samhälle.

Personer går på ett torg.

Undervisningen i samhällskunskap ska bland annat behandla följande i årskurs 4-6

Rättigheter och rättsskipning

  • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
  • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.

Beslutsfattande och politiska idéer

  • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut.
  • Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.

Ur lgr11 (reviderad 2016) 

Exempel på läromedel

Clio Online. Webbaserat

Clio Samhällskunskap

www.clioonline.se - Clio Samhällskunskap är interaktiv, med videoklipp, bilder och multimodala texter som bjuder in till ett aktivt lärande. Detta gör eleverna mer eng...
Gleerups Samhällskunskap 4–6. Webbaserat

Gleerups samhällskunskap 4-6, digital

www.gleerups.se - Utkik samhällskunskap består av elevbok, elevwebb och lärarwebb. Här finns basen i din undervisning: nytt modernt och flexibelt läromedel som ger d...
Så fungerar Sverige. Webb-tv

Så funkar Sverige

urskola.se - I Sverige får vi säga vad vi vill så länge vi inte kränker någon. Och alla får vara med och bestämma. Det kallas demokrati. Det är inte demokrati...
Sveriges riksdag. Webbplats

Sveriges riksdag, Demokrati

www.riksdagen.se - Demokrati handlar om att alla människor  är lika mycket värda.  Demokrati handlar om att alla människor  ska ha lika rättigheter.  Demokrati handla...
Nationalencyklopedin. Webbaserat

NE

www.ne.se - NE är mycket mer än ett uppslagsverk. Det innehåller digitala läromedel med temapaket, färdiga övningar, UR:s program, verktyg för att skapa test o...
Ikon för Evernote. Webbaserat/App

Evernote

evernote.com - Evernote är en av världens mest nedladdade appar och en av många anteckningsappar. Det är lätt att skapa en ny anteckning och eftersom din Evernote...
Discovery education espresso. Webbaserat

Discovery Education Espresso

www.liber.se - I digitala resursbanken Discovery Education Espresso hittar du alltid aktuellt och uppdaterat material för alla ämnen, anpassat efter årskurs och...
Senast ändrad: 2020-12-09