Hoppa till innehåll

Välkommen till söktjänsten Hitta läromedel!

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) har i uppdrag att informera om tillgängliga läromedel. Det gör vi genom söktjänsten Hitta läromedel.

Läromedlen som du kan hitta i söktjänsten har en eller flera tillgängliggörande egenskaper och kommer från olika förlag.

Innehållet i läromedlen ansvarar förlagen för. SPSM beskriver endast vilka tillgängliggörande egenskaper läromedlet har.