Vad gör läromedel tillgängliga?

I Hitta läromedel kan du söka på egenskaper som gör ett läromedel tillgängligt. De här egenskaperna visar på vilket sätt ett läromedel är utvecklat eller anpassat för att elever i behov av särskilt stöd på bästa sätt ska kunna tillgodogöra sig läromedlet. 

Egenskaper som ökar tillgängligheten

I Hitta läromedel har vi tagit fram 13 olika egenskaper som var för sig eller tillsammans hjälper till att göra läromedel tillgängliga. Vilka egenskaper som kan passa för vilka elever kan du läsa mer om under Funktionsnedsättning och läromedel.

Egenskaperna är:

Egenskaperna har tagits fram med hjälp av rådgivare och specialpedagoger inom Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) och externa experter samt i samverkan med Swedish Standards Institute (SIS).

Senast ändrad: 2022-09-06