Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK)

Undervisningen inom ämnesområdet kommunikation ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i att kommunicera med andra. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla tal och andra former för kommunikation, så att de får tilltro till sin förmåga att kommunicera och uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Därigenom ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar sitt språk och sitt självbestämmande.

Här presenteras exempel på material och verktyg för TAKK.

Exempel på material och appar

Exempel på lärarlitteratur

Senast ändrad: 2023-11-07