Syn- och hörselnedsättning eller dövblindhet och läromedel

Kombinerad syn och hörselnedsättning skiljer sig åt från person till person i grad och typ. För några få kan det innebära att personen är helt dövblind.

Stöd för kommunikation

Viktigt är att behovet av stöd för kommunikation, information och undervisning tillgodoses oavsett grad av nedsättning. Det kan underlättas genom läromedel som har:

  • talat språk
  • text till talat språk
  • teckenspråk
  • taktilt teckenspråk
  • anpassad svartskrift
  • punktskrift
  • synanpassade bilder
  • taktila bilder.

Verktyg som underlättar

En anpassad dator eller läsplatta och/eller smartboard samt hörhjälpmedel som mikrofon och slinga kan underlätta för elever med syn- och hörselnedsättning, dövblindhet.

Kombinerad funktionsnedsättning

Kombinationen syn- och hörselnedsättning, dövblindhet är sällsynt och komplex. Funktionsnedsättningen är svår att upptäcka på grund av att den både är aktivitets- och uppgiftsrelaterad. När båda funktionsnedsättningarna uppträder samtidigt förstärker de
varandra på ett negativt sätt, även mindre nedsättningar i kombination kan ha konsekvenser för lärandet.

Samtala med din elev om vad som passar bäst.

Senast ändrad: 2024-02-01

Har du frågor om läromedel och specialpedagogik?

Vill du ha specialpedagogiskt stöd?