Programmering

Eleverna ska genom undervisningen ges möjligheter att utveckla kunskaper i att använda digitala verktyg och programmering för att kunna undersöka problemställningar och matematiska begrepp, göra beräkningar samt för att presentera och tolka data.

Exempel på lektionsmaterial

Exempel på lärar- och elevmaterial

Senast ändrad: 2024-04-10