Programmering

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information. Utbildningen ska därigenom ge eleverna förutsättningar att utveckla digital kompetens och ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap. Källa: Skolverket, Läroplan för grundskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet.

Elever använder en läsplatta tillsammans.

I programmering för årskurserna 1–3 ska eleverna möta innehållet hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. Med det innehållet ges eleverna möjlighet att ta det första steget i att utveckla förståelse för hur programmering kan användas. Det kan till exempel handla om att eleverna får ge varandra tydliga stegvisa instruktioner för att utföra vissa bestämda rörelser eller att gå en bestämd bana.

Genom innehållet symbolers användning vid stegvisa instruktioner möter eleverna även de symboler som utgör en del av det programmeringsspråk som eleverna senare kan möta. Här kan eleverna till exempel inledningsvis få möjlighet att själva komma överens om vilka symboler som behövs för att beteckna ett antal upprepningar.

Symbolhantering har en stor betydelse för förståelse av programmering och programmeringsspråk. I det handlar om att utveckla grundläggande förståelse för programmering, främst utifrån konkreta situationer, för att med ökad kunskap och erfarenhet i högre årskurser kunna använda programmering som ett verktyg i matematik.

Källa: Skolverket, Kommentarmaterial till kursplanen i matematik Reviderad 2017.

På övergripande nivå finns att läsa om Lektioner i digital kompetens för lågstadiet på Internetstiftelsens webbplats.

Exempel på lektionsmaterial

En enkelt illustrerad läsplatta. Webbplats

Grunderna i programmering

digitalalektioner.se - Lektionerna handlar bland annat om att öva på grunderna i programmering genom att göra en instruktion, förstå begreppet loop och loopens roll. De...
Programmering utan dator. Webb-tv

Programmering utan dator

www.youtube.com - Filmen är framtagen till Skolverkets webbkurs Om programmering för Förskoleklass.
Programledaren från Programmera mera. Webb-tv

Programmera mera

urskola.se - Det finns egenskaper som är särskilt bra att ha när man ska programmera. Karin Nygårds pratar med deltagarna om vilka egenskaper det kan vara. De f...
Programledaren för Programmera mera 2.0. Webb-tv

Programmera mera 2.0

urskola.se - En tv-serie om programmering, internet och datorkunskap för barn och elever på mellanstadiet i 11-årsåldern. Här får du lära dig om tekniken bakom...

Exempel på lärar- och elevmaterial

Uppdrag programmering. Tryckt form

Uppdrag programmering

www.askunge.com - Uppdrag programmering är indelad i olika uppdrag, vilka har en tydlig arbetsgång med instruktioner, illustrationer samt diskussionsfrågor som du ka...
Att undervisa i programmering i skolan. Tryckt form

Att undervisa i programmering i skolan

www.studentlitteratur.se - Varför ska vi ha programmering i skolan?  Vad är programmering egentligen?  Och hur kan man som lärare arbeta med programmering i olika ämnen?  Mål...
Greppa programmering. Webbaserat

Greppa programmering

www.liber.se - Med tydliga och informativa instruktionsfilmer, tre olika kodspråk och tydlig progression stöttar Greppa programmering både lärare och elever i att...
Programmering för alla. Tryckt form

Programmering för alla 2017

hos.se - En rejäl översikt av programmeringens grunder. Med en stigande svårighetsgrad ger vi tips och förslag på olika övningar du kan göra för att komma i...
Kodbokens logotyp. Webbplats

Kodboken

www.kodboken.se - Är du nyfiken på programmering och digitalt skapande? Kodboken är sajten för barn, lärare och pedagoger som vill komma igång med kod. Med programme...
Tryckt form

Robot City

www.nok.se - Introducera programmering i matematikundervisningen i årskurs 1–3.  Robot City  är lärarhandledningen för dig som vill arbeta med att utveckla dina...
Blue-Bot Tactile Reader. Laborativt

Blue-Bot Tactile Reader

hos.se - Blue-Bot Tactile Reader är ett alternativt sätt att programmera en Blue-Bot på! Placera dina individuella brickor i rad för att bygga upp en sekven...
En rosa robot. App för iOS och Android

Coda Game

www.filimundus.se - Coda Game är barnens egen spelmotor skapad av det prisbelönta företaget Codarica. I Coda Game är det det DU som bestämmer reglerna för ditt eget co...
CodeMonkey. Webbaserat

CodeMonkey

www.nok.se - Programmering införs nu i flera olika grundskoleämnen, framförallt matematik och teknik. Med  CodeMonkey  får du som lärare allt som du behöver för...
WeDo logotyp. App för iOS

WeDo 2.0 LEGO® Education

itunes.apple.com - WeDo 2.0 gör kodning verkligt för grundskoleelever. Med LEGO® klossar, lättanvänd programvara och engagerande naturvetenskaps-, teknik- och matemat...
Senast ändrad: 2020-12-08