Lek och samspel

Här kan du hämta inspiration och få exempel på läromedel, lärverktyg och lärarlitteratur för arbete med lek och samspel i förskolan. Du hittar också länkar till webbplatser och rapporter där du kan läsa mer.

I lek får barnen möjlighet att imitera, fantisera och bearbeta intryck. På så sätt kan de bilda sig en uppfattning om sig själva och andra människor. Lek stimulerar fantasi och inlevelse. Lek kan också utmana och stimulera barnens motorik, kommunikation, samarbete och problemlösning samt förmåga att tänka i bilder och symboler. Därför är det viktigt att ge barnen tid, rum och ro att hitta på lekar, experimentera och uppleva.

Exempel på material för barn

Exempel på lärarlitteratur

Senast ändrad: 2024-06-20