Lek och samspel

Förskolans värdegrund och uppdrag: Förskolan ska erbjuda barnen en god miljö och en väl avvägd dagsrytm med både vila och aktiviteter som är anpassade efter deras behov och vistelsetid. Miljön ska vara tillgänglig för alla barn och inspirera dem att samspela och att utforska omvärlden samt stödja barnens utveckling, lärande, lek och kommunikation.

Förskolebarn leker tillsamman med byggklossar av trä.

För barn är det lek i sig som är viktigt. I lek får barnen möjlighet att imitera, fantisera och bearbeta intryck. På så sätt kan de bilda sig en uppfattning om sig själva och andra människor. Lek stimulerar fantasi och inlevelse. Lek kan också utmana och stimulera barnens motorik, kommunikation, samarbete och problemlösning samt förmåga att tänka i bilder och symboler. Därför är det viktigt att ge barnen tid, rum och ro att hitta på lekar, experimentera och uppleva.

Mål och riktlinjer

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära
  • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande
  • Förskollärare ska ansvara för att varje barn
  • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  • Arbetslaget ska
  • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande

Ur Läroplan för förskolan, Lpfö 18.

Exempel på material för barn

Nu ska vi leka. Tryckt form

Nu ska vi leka

webbutiken.spsm.se - Ett idéhäfte med många förslag på lekar som kan lekas i grupper där ett barn med svår synnedsättning ingår.   Här hittar du allt från enkla namnlek...
En katt som sitter på en handduk på en strand. Mittemot katten står en kamera på ett stativ. Till höger finns olika föremål på hyllplan. App

Peppy Pals Beach

itunes.apple.com - Följ med fem lustiga djurvänner på ett spännande äventyr och lär dig om känslor och vänskap. Oavsett om de är glada, ledsna, rädda eller arga så ka...
Illustrerade dominobrickor som är utlagda bredvid varandra. I nedre vänstra hörnet en hund som räcker ut tungan. App

Kul på bondgården

itunes.apple.com - Kul på bondgården innehåller 5 brädspel för två spelare. Det är specialanpassat för barn. Man väljer i början av spelet hur ens spelare skall se ut...
Ett rum för att utöva konst. Tavlor på väggarna, färgburkar på golvet. Ett staffli med en målning på. Två figurer varav en har en pensel med färg på. App

Dr. Panda - Skolan

itunes.apple.com - Dr. Panda - Skolan utspelar sig i skolmiljö. Det finns fem områden att utforska och leka i – korridoren, klassrummet, ateljén, skolgården och matsa...
Illustration av två barn med likadana kläder. De står på gräset och håller varandra i händerna. Vid sidan finns det illustrationer av barnen när de tecknar med händerna. E-bok

Totte och Malin- Barnbok med tecken för hörande barn

www.adlibris.com - Totte och Malin är kompisar. De bygger en koja tillsammans, leker med dockan och nallen. Boken vänder sig till hörande barn som behöver tecken för...
En färgrann papegoja sitter på en gren. Illustrerade barn gungar, åker rutschkana och leker i sandlådan. Radioprogram

Bengt och Bodil leker på lekplatsen

urskola.se - Bengt och Bodil vet inte vad de ska hitta på, men så möter de Love och Alina som ska gå till lekplatsen.
Senast ändrad: 2020-12-09