Använd kategorier för att filtrera din sökning

Lek och samspel

Förskolebarn leker tillsamman med byggklossar av trä.

Förskolans värdegrund och uppdrag

  • Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns utveckling och lärande ska prägla verksamheten i förskolan. I lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem. Barnet kan i den skapande och gestaltande leken få möjligheter att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter. 
  • Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera.

Mål och riktlinjer

2.2 Utveckling och lärande

Verksamheten ska främja, leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter.

Förskolan ska sträva efter att varje barn

  • Utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära.

Riktlinjer

Arbetslaget ska

  • Samarbeta för att erbjuda en god miljö för utveckling, lek och lärande och särskilt uppmärksamma och hjälpa de barn som av olika skäl behöver stöd i sin utveckling.

 

Lpfö 98

Exempel på material för barn

Senast ändrad: 2019-05-16