Bild

På den här sidan kan du inspireras av läromedel, lärresurser och lärarmaterial inom ämnet bild.

Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och
omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som informerar, övertalar, underhåller och ger oss estetiska och känslomässiga upplevelser. Kunskaper om bilder och bildkommunikation är betydelsefulla för att kunna uttrycka egna åsikter och delta aktivt i samhällslivet. Genom att arbeta med olika typer av bilder kan människor utveckla sin kreativitet och bildskapande förmåga.

Exempel på material

Exempel på lärarmaterial

Senast ändrad: 2024-03-15