Bild

I undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla kunskaper om hur man framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa. Den ska också uppmuntra eleverna att ta egna initiativ och att arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt.

Ena armen på ett barn syns. Barnet ritar.

Genom undervisningen i ämnet bild ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

  • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder,
  • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

Exempel på material

Bildbang. Webb-tv

Bildbang - Proffsigt

urplay.se - Måla och rita som proffsen. Men vad är egentligen en proffsig bild? Lär dig om skuggor, måleri och att teckna snabbt.
Ritplatta. App

Ritplatta – Målarlådan där tuschen aldrig torkar

apps.apple.com - Skapa din egen konst genom att använda realistiska kritor, tuschpennor, målarborstar, färgpennor, klistermärken och stämplar. Ritplattan är som en stor målarlåda.
Taktila färger. Laborativt material

Taktila färger

www.kursplats.nu - Hur kan man jobba med färglära med en elev som saknar färgseende? – ett enkelt och inkluderande färgsystem.
Comic Life. App

Comic Life

apps.apple.com - Comic Life är full av teckensnitt, mallar, ballonger, bildtexter och bokstäver, en lättanvänd app som gör det enkelt att skapa serier. Det går att använda egna fotograferade bilder eller välja färdiga.

Exempel på lärarmaterial

Bild och form. Tryckt form

Bild & form 1-3

www.studentlitteratur.se - Bild & Form ger dig noggrant genomtänkta och färdigställda arbetsplaner i ämnet bild som du kan luta dig mot – en röd tråd som hjälper dig att leda barnen i deras bildspråkliga utveckling.
Låt barnen skapa. Tryckt form

Låt barnen skapa

www.studentlitteratur.se - Boken skall förhoppningsvis inspirera till att våga experimentera, förundras och fascineras tillsammans med barnen. Att låta glädjen i skapandet och processen vara det viktigaste, men också att visa respekt för barnet som skapande individ.
Intro. Tryckt form

Intro - Skapa

www.logistikteamet.se - Med ca 200 aktiva övningar kan eleverna arbeta självständigt eller tillsammans med kompisar. Boken innehåller bland annat kreativa och tydliga övningar, elevers upplevelser från konstutställningar och många motiverande och färgstarka bilder.
Gör din egen konst. Tryckt form

Gör din egen konst

www.alfabeta.se - I boken finns en mängd roliga och inspirerande uppgifter och övningar som ger en introduktion i teckning, måleri, skulptur och blandtekniker. Man får också lära sig om vilka verktyg och material man kan behöva som konstnär.
Senast ändrad: 2021-11-10