Lättläst

När det gäller lättläst ligger fokus på textens innehåll och textens språkliga uppbyggnad. Lättlästa texter kan vara både språkligt och kognitivt anpassade.

Sök lättlästa läromedel

Lättlästa texter kan underlätta för många men på olika sätt

För elever med läs- och skrivsvårigheter kan lättlästa texter vara till hjälp vid läsinlärning men också förenkla för elever i yngre åldrar att ta till sig innehållet i ett läromedel. När eleverna ska ta in större textmängder är det viktigt att kunna kompensera genom att lyssna på text, inspelad text.

Elever med språkstörning kan också ha nytta av lättlästa texter, men här är det viktigt att krångliga och främmande ord finns med i texterna och förklaras med kontextuellt stöd och kompletterande illustrationer för att ordförrådsutvecklingen inte ska avstanna. Eleverna behöver få tillgång till den terminologi som används inom olika ämnen och inte bara erbjudas texter med redan väl kända ord och begrepp.

Hos läromedel med lättlästa texter för elever med intellektuell funktionsnedsättning behöver språk, innehåll och bilder vara anpassade för elevens ålder och kognitiva förutsättningar.

Läs mer om vad som gör en text lättläst.

Talat språk i film

Vi har i Hitta läromedel utvidgat begreppet lättläst så att läromedel med filmer där det talade språket är anpassat för elever med intellektuell funktionsnedsättning märks upp som lättläst.

Söktips

När du söker lättlästa läromedel för elever med intellektuell funktionsnedsättning; kombinera gärna lättläst med långsam progression och tydlig layout.

Bra att veta

Läromedel där det finns förkortade versioner för att enklare ta sig igenom omfattande textmängder får inte egenskapen lättläst i Hitta läromedel. Detsamma gäller för läromedel som endast har lättlästa sammanfattningar.

Senast ändrad: 2022-09-15