Språkstörning och läromedel

För elever med språkstörning är det viktigt att lärmiljön är språkligt och kommunikativt tillgänglig. En bra ljudmiljö underlättar för att kunna uppfatta språkljuden. Eleven behöver stöd att förstå och tolka språklig information.

Eleverna behöver tid för, och hjälp att utveckla strategier för sin kommunikation, exempelvis genom bilder och tecken. 

Lättlästa texter och tydlig struktur

Förförståelse är viktigt, det vill säga att förstå ord och begrepp innan man börjar arbeta med en text. Lättlästa texter och läromedel som har en tydlig struktur och en layout som är anpassad för eleven. Texter kan också behöva visualiseras i form av bilder, tecken eller symboler.

Digital form

Läromedel i digital form är till stor hjälp eftersom det då går att anpassa innehåll och form efter de behov eleven har. Exempelvis möjligheten att visa en sida i taget eller att ändra typsnitt på texten.

Digitala verktyg

Att använda digitala verktyg, exempelvis stavningsprogram eller att kunna lyssna på uppläst text, kan underlätta för många elever.

Samtala med din elev om vad som passar bäst.

Senast ändrad: 2024-02-01

Har du frågor om läromedel och specialpedagogik?

Vill du ha specialpedagogiskt stöd